tisdag, juni 15, 2010

Kulturpartiet liberalerna

Bildning, nyskapande och kvalitet. Det är ledord för Folkpartiets kulturpolitik - och namnet på det program som presenterats i dag av de tre framträdande liberalerna Jasenko Selimovic, Christer Nylander och Madeleine Sjöstedt, vårt eget kulturborgarråd.

Folkpartiet går att lita på i kulturpolitiken. Det har vi visat i Stockholms stad, i landstinget och i riksdagens kulturutskott. Vi håller fast vid det liberala bildningsidealet, vi vågar ta striden för kvalitet (som DN Kultur skriver om i papperstidningen i dag), och vi tar nya tag på gamla och nya områden. Digitalisering för ökad tillgänglighet till kulturmaterialet och nya tag om upphovsrätten illustreras t.ex. av förslaget som Kulturnyheterna rapporterade om i går, att public service-bolagens arkivmaterial måste kunna göras mer tillgängligt. Litteraturen i skolan, nytt filmavtal, bättre sponsringsvillkor, nytt pensionssystem för scenkonsten, med mera, hör till de många goda förslagen.

Ett av förslagen är också ett kärt ämne för oss Stockholmsliberaler som ägnar en del tid och energi åt kulturen i huvudstaden: ett nytt nationellt scenkonsthus. Operan lever inte upp till moderna krav och behöver ändå rustas upp - då är det läge att bygga nytt någon annanstans, och det är också helt rätt sammanhang för samverkan med näringslivet (SR Kulturnytt).

Folkpartiet föreslår också, liksom vi redan infört i Stockholm, en fond för nyskapande kultur. Och, även det något vi till stor del genomfört i Stockholm, fri entré till de statliga muséerna. Kulturen ska vara tillgänglig, för alla.

Amanda Brihed, Annika Beijbom bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: