torsdag, juni 03, 2010

Betyg hjälper

Betygen har blivit något av en symbolfråga i skolpolitiken. Så också i år, när Alliansen är enad om att införa tidigare betyg, från årskurs 6, medan de rödgröna partierna fortfarande har olika linjer. Betygen har också handlat om politiska val, behovet av ett bra urvalssystem samt vanligt sunt förnuft har väglett t.ex. skolvurmande folkpartister (se tidigare blogginlägg).

Nu finns det mer fakta i målet från forskarhåll. Betyg tycks gynna svaga elever vilket en studie på slutförda gymnasie- och högskolestudier och senare arbetslivsinkomster visar. Detta gäller framför allt flickor från bakgrund med lägre utbildning, vilka i de kommuner där betyg fanns kvar längre i högre utsträckning gick vidare till senare studier (DN, UNT).

Det sunda förnuftet - att det minskade betygssättandet delvis bidragit till de sjunkande kunskapsresultaten i svensk skola - får nu uppbackning. Samtidigt är det viktigt att tala om alla de andra reformer från det FP-styrda utbildningsdepartementet liksom Stockholms stadshus och Alliansstyrda kommunhus runt om i landet, som tillsammans ger förutsättningar för en kunskapsskola: Ny lärarutbildning, återupprättat lågstadium för stöd och stimulans tidigt för elever utifrån deras behov, stärkta rättigheter för eleverna, ökade befogenheter för lärare och rektorer, mer självstyrande skolor/rektorer...

Det är ett reformarbete som borde få fortsätta.

SvD:s ledare kommenterar, Per Altenberg, Carina Boberg, Björn Brändewall, Linnéa Darell, Pär Gustafsson, Anna Lundberg, Kristina Palmgren, Helena von Schantz och Mikael Wendt bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: