onsdag, juni 09, 2010

Politik eller prat för ungdomsjobben?

Fler tecken på ljusning kan anas i den svenska ekonomin och för sysselsättningen - nu i Arbetsförmedlingens prognos. Och ljusningen gäller också den höga ungdomsarbetslösheten som kan sjunka ännu mer än arbetslösheten i stort (AB, DN, SvD, SVT).

Det finns strukturella skäl till att svenska ungdomar har svårare än andra europeiska ungdomar att få jobb - en alltför stel reglering av arbetsmarknaden liksom höga kostnader för att anställa även unga med mindre erfarenhet gör att många arbetsgivare tvekar. Svenskt Näringsliv har när man frågat sina medlemmar, de arbetsgivare som måste anställa fler unga för att situationen ska förändras, fått höra såväl positiva ord om Alliansens sänkta arbetsgivaravgift för unga som oro för arbetsrätten, och dessutom efterlysningar av bättre koppling mellan skola och arbetsliv. (Per Altenberg bloggar också om detta, som rapporterades i morgonens pappers-DN.)

Samtidigt blåser som sagt Socialdemokraterna med "ungdomstalesmannen" Thomas Bodström i spetsen till strid om ungdomspolitiken och ungdomsarbetslösheten (mer hos DN och SvD i dag). Men ungdomarna borde tänka på det som företagarna med säkerligen kommer ihåg: med S vid makten blir det dubbelt så dyrt att betala arbetsgivaravgiften om man anställer en ung person.

Alliansregeringen har med Folkpartiet i utbildningsdepartementet också infört lärlingsutbildningar, och berett vägen för ett ännu mer omfattande lärlingssystem. Får Folkpartiet råda kommer vi också göra något åt arbetsrätten som missgynnar unga.

Inga kommentarer: