lördag, juni 12, 2010

Rekordår för svensk högskola

Aldrig har så många varit registrerade studenter på svenska universitet och högskolor än under 2009: 304.000 personer, för att vara hyfsat exakt. Rekordsiffran i Högskoleverkets årsrapport har förstås ett samband med krisen och en osäkrare arbetsmarknad (även om det aldrig blev så illa som befarat, och nu börjar vända uppåt).

De dryga 300.000 hade förstås i princip lika många anledningar till sina högre studier, varför de läser det de läser, var och när. Att det verkar kärvt att få jobb kan vara en bidragande orsak och det är förstås inte fel att börja eller fortsätta plugga i ett sådant läge, ta vara på tiden och rusta sig med mer kunskap för kommande arbete och utmaningar.

Rekordsiffran för högskolestudenter är förstås ett effektivt motbevis mot oppositionskritiken om att Alliansregeringen skulle minskat på studiemöjligheterna i kristider. Ungdomstalesmannen Thomas Bodström presenterade en rapport nu i måndags som driver följande tes: ”Minskad utbyggnad av högskolan samtidigt som ungdomskullarna ökat kraftigt innebär att en minskad andel unga ges möjlighet att studera vidare.”

Istället får nu Alliansregeringen med Folkpartiet och Tobias Krantz i spetsen ett gyllene tillfälle att peka på den verklighet som faktiskt råder - och på alla de satsningar som gjorts och görs på högre utbildning och forskning. (Se Krantz på Newsmill.)

Folkpartisten tillika forskaren och universitetsläraren Mark Klamberg bloggar, liksom Sami Korpela.

1 kommentar:

Sami Korpela sa...

Tycker det är intressant att vi driver en politik som gör att fler vill studera. Men det verkar som att alla inte riktigt förstått vad det innebär. Eller vill man studera för att man inte vill göra något annat...