onsdag, juni 16, 2010

Föredömslandet Sverige

De partiledare som i dag samlades till mandatperiodens sista partiledardebatt i riksdagen, gjorde det i ett föredömsland. Riksgälden, som hanterar statens upplåning, sällar sig till dem som konstaterar att statens finanser är i utmärkt skick och att detta i sin tur beror på att den svenska ekonomin i stort går bättre än förväntat. Det gör Sverige till ett föredöme - inte minst när man ser till förutsättningarna, och hur omvärlden hanterat och drabbats av den värsta krisen i mannaminne.

Förvisso kan kriser få länder till viktiga reformer, så som i Sverige på 90-talet under bådeborgerliga och efterföljande socialdemokratiska regeringar. Men det gör knappast situationen för Spanien, vars vänsterregering nu gör säkerligen välbehövliga förändringar av arbetsrätten, avundsvärd (SVT).

De svenska partiledarna kunde konstatera att statsfinanserna närmar sig balans och att statsskulden, som andel av BNP, redan nu börjar krypa nedåt (DN, GP, SvD, SVT). Det gjorde naturligtvis inte de rödgröna oppositionsledarna mer nöjda med sakernas tillstånd. Även om de i sitt jobbmanifest i går till sist gav regeringen ett erkännande för statens goda finanser, tror de sig kunna göra det ännu bättre. Högre skatter för fler jobb och lägre skolambitioner för bättre kunskapsresultat? Och det med räkneövningar som inte går ihop? (Aftonbladet, DN, Expressen, GP, SvD, SVT).

Jobbmatchen är fortsatt den viktigaste. Skolmatchen är en god medtävlare om svenskarnas prioriteringar. I partiledardebatten blev styrkeförhållandena mellan Alliansen och oppositionen åter klarlagda. Argumenten är på regeringens sida, och nu börjar opinionen förhoppningsvis äntligen alltmer bli det. Och det inte bara räknat i förvisso välförtjänta personliga förtroendesiffror för statsministern, och sviktande dito för S-ledaren i egna led, utan även i verkligt stöd som bör ge utdelning i mandat i september.


Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer: