fredag, juni 18, 2010

HPV-vaccin för tonårsflickor

Förebyggande insatser är nästan alltid att föredra i alla sammanhang. Till en mindre kostnad försäkrar man sig mot kommande problem. Resonemanget gäller inte minst i vården, där hälsofrämjande arbete är något som borde få ta ännu större plats - vårdar vi det friska slipper vi kanske sedan vårda det sjuka. Människor besparas lidande, och samhället sparar resurser.

Ett exempel på förebyggande insatser är vaccinationer. Många sådana vaccinationsprogram har varit framgångsrika. Förut mycket vanliga sjukdomar, som ibland vållade stora skador och rentav skördade många liv, nu inte längre är något problem.

I takt med att vetenskapen går framåt hittas nya samband och sjukdomsorsaker, nya virus och nya vaccin. Ett exempel är HPV-viruset som kan orsaka livmodershalscancer hos flickor och kvinnor. Där finns nu vaccin som ger ett delvis skydd - så pass att man har bedömt det värt att vaccinera unga flickor före sexdebuten. Vaccinationen startade i höstas från 5/6:e klass dvs från årskullen 1999.

Nu kommer besked att även äldre flickor, i tonåren, ska vaccineras. Läs mer hos Birgitta Rydberg. Det är glädjande för dessa flickor och deras föräldrar och en viktig jämställdhetsinsats.

Amie Kronblad
bloggar också.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: