tisdag, augusti 31, 2010

Rödgrön pengarullning - men till vad?

De talar om jobb och välfärd men de rödgrönas konkreta förslag sätter knappast dem som jobbar i fokus. Det är en mängd reformer på en mängd områden, med det gemensamma draget att de kostar pengar. Finns det ett samhällsproblem kan det med säkerhet, i de rödgrönas värld, lösas med offentliga insatser och mer pengar.

Logiken brister också ibland. Sänkt restaurangmoms, som hos Alliansen ingår i en linje för jobb och företagande inte minst för tjänstesektorn, är tydligen bra. ROT är rätt bra, det ska finnas kvar hela nästa mandatperiod ut lovas det nu. RUT däremot ska bort. Gå gärna på restaurang men städa inte hemma - ja, logiken är kanske att det behöver städas mindre om man äter ute?

De rödgröna gör det mindre lönsamt att arbeta, men vart tar pengarna vägen? En stor del går i skattesänkningar, eftersom Mona Sahlin vill vinna skattesänkningsloppet mot Alliansen när det gäller pensionärerna. En betydligt mindre del går till välfärden. Och en del av dem ska tydligen gå till ännu lägre maxtaxa i förskolan. Alltid något för dem som behöver betala mer inkomstskatt, eller tvingas avstå från städhjälpen hemma?

1998 års valrörelse, då maxtaxan var den stora frågan, gav förstås ett valresultat som var katastrofalt då men skulle glädja många socialdemokrater i dag. Så många fler vuxna i förskolan blir det inte med de rödgrönas mål om max 5 barn per anställd - enligt SVT:s Mats Knutson är siffran i dag 5,3. Att kvalitet i förskolan handlar om mer än detaljstyrning av sådant slag, eller att barnens behov kan variera mellan kommuner och förskolor, är förstås svårare att siffersätta.

De rödgrönas förslag blir dyra. Inte minst för invånare i Stockholmsregionen där många kommer att drabbas av höjda inkomstskatter, ny fastighetsskatt, eventuellt den nya skatten på förmögna, avskaffat RUT-avdrag... Men oenigheten består också på viktiga områden. Det är inte bara om den nya förmögenhetsskatten som väljarna får vänta på besked till efter valet.

Per Altenberg har räknat på skattesänkningar och välfärdssatsningar. Kent Persson förutspår en ökenvandring för S fram till valet. Fler bloggar: Oscar Fredriksson, Christian Tegnvallius, Thomas Böhlmark, Robert Noord.


Media: AB, DN 1, 2, 3, 4, Expressen 1, 2, 3, SvD 1, 2, SVT.

Intressant?

Omvald Alliansregering, med starkare Folkparti

Alliansen verkar alltmer ha chansen att bli historisk, genom att vara en borgerlig regering som blir återvald, och det förhoppningsvis med ökande väljarstöd och över hälften inte bara av riksdagsmandaten utan även rösterna totalt. På ett sätt är den här regeringen och den här mandatperioden redan historisk: sällan har det väl svängt så i stödet för en regering, och en opposition.

Ett till synes ointagligt övertag för den rödgröna oppositionen har intagits av Allianspartierna - två gånger. Och den här andra gången har man gått om, och håller sig stabilt i ledningen, att döma av alla opinionsmätningar på senare tid.

Trenden talar inte för en ändring när de rödgröna i dag presenterar sitt valmanifest. Oppositionen har enligt många analyser snarast förlorat på att tala om sin egen politik, och hittills i valrörelsen inte lyckats komma ifrån bilden av splittring och förvirring inför hur de ska nå den regeringsmakt de eftersträvar gemensamt.

Alliansens övertag bekräftades i dag av såväl United Minds - där det sett lite skakigare ut än hos andra institut - som hos Skop.

Och Folkpartiet ökar åter: nu ligger vi runt 8 procent, och uppgången är särskilt glädjande just hos United Minds, där vi annars har haft lite svårare att rosa väljarpanelen. En omvald Alliansregering med ett starkare Folkparti ligger inom räckhåll.

Media: AB, DN, Expressen x2, SvD, SVT. Bloggar: Magnus Andersson, Tokmoderaten Antonsson, Runo Johansson, Olov Lindquist, Seved Monke, Kristina Palmgren, Kent Persson x2, Mathias Sundin, Raymond Svensson.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

söndag, augusti 29, 2010

Stridbar Björklund bottnar

Duktiga människor måste få plats i Sverige. Jan Björklund tog i SVT:s utfrågning strid för att framgångsrika och ambitiösa människor måste få tjäna pengar och försvarade den höjda gränsen för statsskatt. Ännu har han inte lyckats övertyga Alliansvännerna om att avskaffa värnskatten, men han ger inte upp.

Folkpartiledarens stridbarhet behövs i denna fråga, liksom runt euron, där han tog strid tidigare i helgen (AB, DN) - och har ju fått effekt förut. Vem hade utan Folkpartiets och Jan Björklunds envetna kamp för kunskapsskolan, trott att ett rödgrönt regeringsalternativ skulle ha lagt fram ett förslag om tidigare betyg i skolan?

Stridbarheten placerar ibland vår partiledare i tuffa debatter och många motståndare, i partipolitiken och annorstädes i debatten, målar gärna upp en förenklad bild av den hårdhudade majoren. (En bild som karikerades nästan mer än Björklund själv i SVT:s Henrik Dorsin-satir.) När han får tillfälle att lägga ut texten som i kvällens SVT-utfrågning eller på Folkpartiets valupptakt i fredags, är det dock ingen tvekan om att Jan Björklund verkligen bottnar i sin politik på en rad områden - och det inte bara kring skolan utan även kring t.ex. utrikes- och säkerhetspolitik, energipolitik, och inte minst grundläggande liberala hjärtefrågor om demokrati och mänskliga rättigheter.

Jan Björklund står stadigt i genomtänkta resonemang - även om de gärna uttrycks i korta, slagkraftiga ordvändningar. Även om ingen folkpartist delar alla åsikter - liksom partiledaren privat inte till 100 procent lär skriva under på varje ord i Folkpartiets program - är det egenskaper som alla partier torde önska hos sin partiledare.

Media: AB 12, 3 (Lena Mellin), DNExpressen 1, 2SvD 1, 2SVT 1, 2. Bloggar: Annika Beijbom, Lars Lundqvist, Olov Lindquist, Runo Johansson, Thomas Böhlmark, Christoffer Fagerberg, Björn Brändewall, Helena von Schantz, Jesper Svensson.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Jan Björklund i SVT - med en skolpolitik för att nå toppen

I kväll utfrågas Folkpartiledaren Jan Björklund i SVT - och i Rapport precis innan utfrågningen fick tittarna en bra uppvärmning med ett inslag från Nossebro skola i västgötska Essunga. En skola som har gått från botten till toppen i skolresultat och andel gymnasiebehöriga elever.

Väckarklockan var de nationella jämförelserna av betyg och gymnasiebehörighet. Vägen till framgång blev att jobba med varje elev, aldrig ge upp, och satsa på fler lärare i klassrummet hellre än mindre grupper.

Det är ett bra exempel på kunskapsskolan som Folkpartiet arbetar för. Precis som varje elev behöver finna och få stöd i sin väg till kunskap och goda skolresultat, utifrån sina förutsättningar, kan och måste varje skola, varje skolledning och varje lärarkollegium, finna de arbetssätt som passar bäst lokalt.

Skolpolitikens uppgift är att ge varje skola de bästa verktygen. Sedan ska varje skola få stor frihet. Så har skett i Stockholms stad, där skolorna nu lyder direkt under utbildningsnämnden, och Folkpartiets mål är att skolan bör återgå från kommunernas till statens ansvar (Alliansen har nu enats om att utvärdera den 20 år gamla kommunaliseringen).

Tanken är förstås inte att utbildningsdepartement och Skolverk ska detaljstyra skolorna - utan just att varje skola ska kunna fungera utifrån sina förutsättningar, styrd av rektors- och lärarprofessionen, utifrån enhetliga nationella regler.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

fredag, augusti 27, 2010

Elitklasser på Kungsholmen?

Kungsholmens skolor är populära både bland Kungsholmsbor och andra Stockholmselever - kanske kan någon av dem också bli platsen för någon av Sveriges tänkta "elitklasser" för högstadiet? Om detta skriver jag i veckans nummer av lokaltidningen Vårt Kungsholmen. Se texten, och faksimil, nedan.Kungsholmen – plats för elitklasser?
Kungsholmens skolor blir bara populärare, bland elever härifrån och från andra håll i Stockholm. Och över hela staden harskolresultaten förbättrats de senaste åren – samtidigt som skolpengen har höjtsmer.
I en skola för kunskap blir varje elev sedd för den han eller hon är. Den som är i behov av extra stöd ska få det – den som har lättför sig ska stimuleras att lära vidare.
Folkpartiet vill att alla elever ska få chansen att utvecklasin begåvning. Det gäller inte bara dem med estetiska eller idrottsligatalanger. Yrkesämnena uppgraderas i den nya gymnasieskolan, och för dem som ärriktigt bra på t.ex. matte eller språk finns nu ”elitklasser”.
Nästa steg är att införa sådana klasser för teoretiskt riktigt begåvade och motiverade unga tjejer och killar, även på högstadiet. I Stockholm vill vi börja med försök redan 2012 – varför inte på Kungsholmen?
Rasmus Jonlund, kommunkandidat (FP)

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Ja till kvalitetskultur - som når fler

Det är med glädje jag noterar Jonas Thentes definition av kulturpolitik i dagens DN kultur (ej på nätet); det handlar om kvalitet. Just därför känns hans angrepp på Folkpartiets Madeleine Sjöstedt minst sagt felriktat.

Folkpartiet tar strid för kvalitetsbegreppet i kulturpolitiken. Det är inte alldeles okontroversiellt i den kulturpolitiska debatten, men vi menar att kvalitet måste kunna bedömas och ligga till grund för hur t.ex. offentligt kulturstöd fördelas. Sedan finns det självklart kvalitativa kulturyttringar som klarar sig bra utan stöd, och sådant som inte skulle klara våra kvalitetskrav men heller aldrig är aktuella för sådant men klarar sig bra i varje fall. Som de där tjejkvällarna i Globen som Thente nämner (eller för den delen ölkvällar i Kungsträdgården som han har varit inne på tidigare...)

Vi vill dessutom att kvalitetskulturen som vi stödjer ska kunna nå fler. Därför har vi, utöver att utöka det reguljära kulturstödet i Stockholm och försöka göra plats för fler verksamheter inom dess ramar, infört en bonus för verksamheter som når fler, med t.ex. högre biljettintäkter, eller når många barn och unga.

Det är alltså skillnad på kulturpolitik och kulturpolitik. Jag tror inte att våra rödgröna kulturnämndskollegor är ute efter att försämra kvaliteten. De liksom jag vet att det finns flera kvalitativa kulturverksamheter än vad som får plats inom ett begränsat kulturstöd som dras med inlåsningseffekter, som vi försöker göra något åt. Frågan handlar om att våga sätta ord på och ta strid för kvalitetskriteriet, och om hur vi gör kulturen till en angelägenhet för fler.

Alltså, för att ta det igen: Vi har utökat kulturstödet i Stockholms stad. Vi vill fortsätta utöka det och göra plats för fler aktörer. Vi har dessutom, därutöver, infört en bonus som ska få denna kvalitetskultur, som redan har passerat kvalitetskontrollen i kulturstödet, att nå fler. Därtill också en ny fond för nyskapande kultur - för det innovativa kvalitativa, i andra spektrat av kulturstödspolitiken om ni så vill.

Tyvärr innebär denna princip att först ingå i det ordinarie kulturstödet att en ambitiös verksamhet som Roger Westbergs Boulevardteater, som i högsta grad strävar efter att nå många, inte heller kan få del av bonusen. Men det är den gräns vi har måst sätta för att ha en hanterlig modell för kulturstödet.

Martin Ängeby bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

torsdag, augusti 26, 2010

Sahlins lögn om Stockholmsvården

I helgen avslöjades Socialdemokraternas lögner och förvridna bild av Alliansens politik (om skattesänkningar och nedskärningar). I kväll var S-ledaren Mona Sahlin först ut i partiledarutfrågningarna i SVT - och föll åter i fällan. Hon kunde inte klara sig ifrån att ljuga om Vårdval Stockholm.

Tvärtemot vad Mona Sahlin påstod har dock vården förbättrats i s.k. utsatta områden i Stockholms län. Det är patienterna med störst vårdbehov som har ökat sin vårdkonsumtion mest. Husläkarbesöken har ökat kraftigast i områden med lägst inkomster, och för första gången görs lika många läkarbesök där som i mer välmående delar av Stockholms län. Det är ett tydligt trendbrott.

Folkpartiets sjukvårdslandstingsråd Birgitta Rydberg är med rätta upprörd.

Media om utfrågningen av Mona Sahlin: AB, DN, Expressen, SvD, SVT. Bloggar: Pär Gustafsson, Mikael Andersson, Kent Persson, Benny Lindholm, Kristina Palmgren, Martin Ängeby på Liberati, Jessica Ericsson.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Det handlar om jobben - till 69 års ålder, om man vill

Hundratusen fler sysselsatta sedan förra valet, trots mellanliggande jättekris. En arbetslöshet som tydligt är på väg ned (DN, SvD). Europabäst i statsfinansiell ordning och tillväxt. Alliansen har mycket att glädjas och vara stolta över - men det finns också mycket mer att göra.

Det "jobbmanifest" som lanserades i dag gör skäl för sitt epitet. Alliansens valmanifest innehåller förstås många kloka förslag på en rad områden, inte minst utbildning och sjukvård, men jobben och ekonomin står i fokus. Utan bra förslag där, blir det ju som bekant inte mycket resurser till all den välfärd vi så gärna vill se.

Här finns löften och reformambitioner, bl.a. om fortsatta skattesänkningar för att göra det mer lönsamt att arbeta. Och även om slopad värnskatt är något Folkpartiet får fortsätta att kämpa för genom den utredning som ska göras, så finns det en tydlig liberal prägel. Det gäller förstås allra mest på utbildningsområdet, där satsningarna på lärlingar, folkhögskola m.m. också är jobbsatsningar - inte minst mot den problematiska ungdomsarbetslösheten, som kräver strukturella förändringar.

En viktig reform är också möjligheten att jobba till 69 års ålder för dem som önskar. De vars kompetens behövs kanske som allra mest och som känner att de kan och vill orkar jobba några år till - inte ska de skickas hem!

Media: AB, DN 1, 2, 3, 4, 5, Expressen, SvD 1, 2, 3, SVT. Bloggar: Per Altenberg, Magnus Andersson, Thomas Böhlmark, Runo Johansson, Kent Persson, Birgitta Rydberg. Om valmanifestet på Alliansens hemsida.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

onsdag, augusti 25, 2010

Mer pengar i plånboken

Om några veckor går Sverige till val. I dagarna får miljontals svenskar sina löner, och jag hoppas att många reflekterar över att de och deras familjer har betydligt mer att röra sig med nu än 2006. Det är också en fråga om frihet - oavsett om pengarna går till kultur, mat, resor, eller sparande till någon framtida dröm som ett hus.

Nästa reflektion blir förstås vad effekterna blir om Alliansen inte får fortsätta att regera. Olika statliga skatter liksom kommun- och landstingsskatter runtom i landet skulle höjas. Inte minst invånarna i Stockholms län kan fråga sig hur effekterna blir - på deras egen privatekonomi, och på den svenska ekonomin som helhet, för jobben och för drivkrafterna att utbilda sig, jobba hårt och starta och driva företag.

Räkna gärna ut skillnaden i lön efter skatt. Och glöm inte att rösta 19 september.

Fler som bloggar om jobbskatteavdraget: Seved Monke, Carina Boberg, Christer Sörliden, Runo Johansson, Gabrielle Peteri.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Rusta unga för framtiden - lärlingar, elevhälsa och studiemedel

Utbildning är nyckeln till framtiden. Och då inte nödvändigtvis teoretisk utbildning - Folkparti-ledaren Jan Björklund har ju rätt i att alla inte vill och inte kan bli akademiker. Det passar inte alla, och Sverige behöver många duktiga yrkesmän och yrkeskvinnor.

Därav omvandlingen av gymnasiet, med en yrkesexamen och en högskoleförberedande examen. Därav lärlingsutbildning och lärlingsanställningar för gymnasister. Och därav den nu presenterade nya lärlingsanställnings-formen för personer upp till 23 år, som kan vara i upp till 18 månader, med villkor som i sedvanlig ordning ska förhandlas av arbetsmarknadens parter.

Bra yrkesutbildning är ett av de vassaste vapnen mot ungdomsarbetslösheten, för att rusta fler unga för vuxenlivet, och rusta Sverige för framtiden. Alla människor ska också ha flera möjligheter - därför ska alla förstås kunna välja till att läsa in högskolebehörighet på gymnasiet, eller läsa in den senare på Komvux.

För dem som läser vidare på högskolan finns också behov av förbättringar. Det ska löna sig att utbilda sig liksom att jobba hårt, Folkpartiet vill avskaffa värnskatten som fungerar som en straffskatt på bl.a. utbildning och företagande. De ekonomiska villkoren under studietiden vill vi förbättra genom att avskaffa fribeloppet som begränsar hur mycket pengar man får tjäna när man har studiemedel - och i Alliansen har vi nu enats om att höja lånedelen i studiemedlet.

Elevernas hälsa är en viktig del av skolpolitiken som bl.a. har lyfts fram av Jan Björklund i några av hans stora tal som Folkparti-ledare. Folkpartiets målsättning blir nu en Allians-satsning på totalt 650 miljoner kronor 2012 och 2013 - omräknat i tjänster skulle det motsvara 700 anställda, t.ex. skolsköterskor, skolläkare och skolpsykologer. Det kommer att betyda bättre och tidigare hjälp åt unga som mår dåligt, fysiskt eller psykiskt. En angelägen reform för en trygg skola med arbetsro.

Media: DN 1,2, Expressen, SvD, SVT. Jan Björklunds nyhetsbrev. Per Altenberg, Christoffer Fagerberg, Helena von Schantz bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Kultur för få, eller fler?

Ska vi satsa våra skattepengar på finare, nyskapande kultur som utmanar och flyttar fram gränserna? Eller på att kulturen kan nå fler, i Stockholm och Sverige?

Det var en retorisk fråga. Självklart måste politikens uppgift vara både och - att hjälpa fram det innovativa nya,  och att se till att många kan ta del av den kultur som finns. I idealfallet sköter kulturen liksom övriga civilsamhället sig själv men mycket av det vi anser värdefullt är inte kommersiellt gångbart. Därför har vi ett offentligt kulturstöd - som alltså har dessa dubbla syften.

Kulturbonusen i Stockholm tjänar det ena syftet - kulturverksamheter, som har passerat kvalitetsribban som det innebär att beviljas kommunalt kulturstöd, kan få mer pengar om de når fler personer, förbättrar sina egenintäkter t.ex. från biljettförsäljning, eller når många barn och unga. Det uppmuntrar alltså till att nå fler människor.

Fler stockholmare får ta del av den kultur vi alla är med och bidrar till.

Vår fond för nyskapande kultur tjänar samtidigt det andra syftet - att hitta och stödja det innovativa, det som ger kulturlivet nya impulser, och kanske påverkar det som om några år eller årtionden kommer att vara en del av den breda kulturen.

Folkpartiets kulturpolitik i Stockholm har alltså två tankar i huvudet på samma gång. Vårt kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt torde vara en av landets mer nytänkande kulturpolitiker (även om jag som parti- och nämndvän kanske kan anses jävig...)

Kulturstödet har tyvärr ofta fått s.k. inlåsningseffekter. De som en gång har fått stöd fortsätter att få det, och har säkert kvalitativa och bra verksamheter som uppfyller kraven. Men det gör att nya verksamheter har svårt att ta sig in. Vi har gjort omdisponeringar för att fler ska kunna få kulturstöd, och vi vill förstås gärna i framtiden öka kulturstödet så att fler kan få plats.

I mina ögon borde Boulevardteatern med Roger Westberg vara en mycket stark kandidat. Och när han väl får kulturstöd lär han också med sitt ambitiösa program som når många vana och ovana kulturkonsumenter, skörda kulturbonus.

Läs mer: DN Kultur rapporterar i ifrågasättande ton. Newsmill-angrepp på Madeleine Sjöstedt (kulturvänsterns proportioner är som vanligt deras egna; Kafka..?). Madeleine Sjöstedts blogg.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

tisdag, augusti 24, 2010

Det är inget konstigt med friheten!

Smart och snyggt från det liberala ungdomsförbundet! Visst kan vi göra det lättare för människor att komma till Sverige för att jobba och bygga sina liv, för unga att få en bostad, och jobb.


Det är inget konstigt med friheten from Erik Åslin on Vimeo.


Media: Nyheter24. Bloggar: Unga Folkpartiet, Amanda Brihed, Christoffer Fagerberg, Andreas Froby, Per Altenberg.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Skolförtroende för FP i Stockholm

Mer glädjande resultat för Folkpartiet i skolans värld: Förtroendet för skolpolitikerna är högre i Stockholm än i övriga landet, t.ex. i de två andra, S-styrda, storstäderna. Här i Stockholm är det bekant Folkpartiet och skolborgarrådet Lotta Edholm som sköter utbildningsfrågorna. Detta framgår av en rapport från Lärarnas Riksförbund.

Fler stockholmare än svenskar i allmänhet tycker dessutom att skolan får tillräckliga resurser. Det är intressant eftersom resurserna till skola liksom till vård nästan per definition alltid anses kunna vara större. Det finns dock skäl för en positiv syn på skolans resurser i Stockholm: genom minskad byråkrati har undervisningens andel av kostnaderna stigit från 52 till 61 procent.

Läs mer hos Lotta Edholm eller Lärarnas Riksförbund (pdf).

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

FP-framgång om statlig skola - kommunaliseringen ska utvärderas

Folkpartiet har inte fått med övriga Alliansen på att förstatliga skolan - än. Det är ett långsiktigt och viktigt arbete att övertyga i första hand de egna Alliansvännerna, men vi har som framgick i går gott stöd av t.ex. många lärare, och även andra.

En framgång är dock att Alliansen nu enats om att kommunaliseringen ska utvärderas. Överenskommelsen om en utvärdering kommer att finnas med i Alliansens valmanifest. Det torde visa på de tråkiga effekter för svensk skola som det kommunala huvudmannaskapet tyvärr har bidragit till, som t.ex. färre behöriga lärare. Det är första steget mot en förändring.

Jan Björklund, som berättar om detta i sitt nyhetsbrev i dag, kan känna sig nöjd över en tydlig Folkparti-framgång. En bit på vägen.

Media: DN, SvD, SVT. Lotta Edholm, Christoffer Fagerberg, Olov Lindquist, Helena von Schantz bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Det lutar åt Alliansen, med fortsatt FP-ökning

Ytterligare några opinionsmätningar ger bilden av att läget inför valet är jämnt. Frågan är om Skop och United Minds undersökningar kan rubba bilden från det i mångas ögon ledande opinionsinstitutet Sifo, vars söndagssiffror ju visade en klar Alliansmajoritet.

Alliansen leder dock i alla mätningar, utom United Minds, som har en annan, webbaserad mätmetod och har gjorts under en längre tid - hela vägen från i början av augusti. Det är lång tid i en så här spännande valrörelse.

Folkpartiets positiva trend fortsätter dock i Skop. Vi ligger nu runt vårt gamla valresultat såväl där som hos de ledande instituten Sifo och Synovate - och bättre ska det bli, när trenden fortsätter.

Runt valresultatet ligger Folkpartiet också i Stockholms stad - såväl enligt den Stockholms-Sifo som jag skrev om i går som i den Stockholms-Synovate som DN publicerar i dag. Det torde också bekräfta en positiv trend under den senaste tiden, även om vi var ännu bättre hos Synovate för ett år sedan. Mest att gratulera i Stockholmspolitiken är förstås Miljöpartiet - som går upp hos Synovate, ner hos Sifo. Socialdemokraterna riskerar liksom på riksnivå ett katastrofval.

Några fler Stockholmsmätningar lär vi väl inte få se före valdagen, så då gäller det att tolka de större riksmätningarna från framför allt Sifo och Synovate. Och där verkar ju trenden vara Alliansövervikt, FP-uppgång, och möjligen MP-nedgång i storstäderna.

Mattias Lönnqvist bloggar - och har i Sundbybergs Mitt i hittat en riksdagsval-undersökning från Sifo; här i Stockholms stad fick vi ju besked inför kommunvalet.

Media: AB 1, 2, 3, DN 1, 2, Expressen, SvD, SVT.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

måndag, augusti 23, 2010

Förstatliga skolan med Folkpartiet

Lärarna och deras organisationer har länge drivit frågan om att förstatliga skolan - och nu har de  gjort en omfattande undersökning där får stöd för sin tes. Det är glädjande inte bara för Lärarnas Riksförbund och dess ordförande Metta Fjelkner, utan också för Folkpartiet och Jan Björklund.

Folkpartiet är det enda parti som aktivt driver frågan om ett förstatligande av skolan. Det blir därmed en tuff uppgift att genomföra, men vi arbetar långsiktigt - och allt stöd vi kan få blir desto viktigare.

Egentligen handlar det om att återföra skolan till den organisation som gällde innan dåvarande skolministern Göran Perssons kommunalisering, som beslutades 1989. Under de två årtionden som har gått sedan det beslutet har kunskapsresultaten, liksom lärarnas status och relativa lön, minskat. Detta beror förstås inte bara på kommunaliseringen utan har många, komplexa orsaker.

Ett förstatligande vore inte en allena saliggörande lösning, mycket för en svensk kunskapsskola har redan gjorts och kommer att göras tack vare Folkpartiets närvaro på utbildningsdepartementet. En statlig skola skulle dock bidra ytterligare till en kunskapsskola med mer enhetliga villkor för eleverna, resultat och riktlinjer över hela landet. Relevansen i en statlig skola och inkonsekvensen med en kommunal blir inte mindre med de allt fler friskolorna.

Media: DN, SvD, SVT. Bloggar: Christoffer Fagerberg.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Positive campaigning (FP)

Jag har inte orkat bevärdiga LO:s vedervärdiga "valkampanj" med någon uppmärksamhet tidigare - ett liknande lågvattenmärke har väl sällan skådats. Jag skäms över ett exempel på "negativa campaigning" som jag hade hoppats vi skulle slippa att få se i Sverige.

Nu finns dock skäl att skriva om detta - för att uppmärksamma FP Eslövs smarta återanvändning av LO-konceptet. Fast tvärtom. Dvs, tala positivt om den egna, konkreta politiken - som då kan kontrasteras mot motståndarnas sämre alternativ. Positive campaigning - något att gilla! Här är det Jan Björklund, Birgitta Ohlsson, Nyamko Sabuni och Daniel Rhodin själv som figurerar med de positiva utropen Supersmart, Extraklokt, Megabra och Dunderrätt.

LO:s avarter sätts (0)klädsamt nog samtidigt i blixtbelysning. Bra jobbat.


Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

FP-framryckning ger Alliansmajoritet i Stockholm

Opinionsmätningarna om riksdagsvalet duggar tätt i dessa tider, men nu kommer något som vi inte är lika bortskämda med: en lokal mätning för Stockholm och kommunvalet. Även där är det klar alliansledning - till stor del tack vare en stark framryckning av Folkpartiet. Även övriga Allianspartier ökar, både C och KD noterar bra siffror.

Alliansen får 52,5 procent och Folkpartiet ökar med nästan 2 procentenheter. Sett till gårdagens stora Sifo med Alliansmajoritet i hela riket borde Alliansen förstås ha ännu större försprång i Stockholm - men den här Stockholmsmätningen har sannolikt avslutats tidigare för att hinna med i veckans nummer av lokaltidningen Mitt i, där den presenteras. Miljöpartiet, som backar med över 2 procentenheter sedan förra Stockholmsmätningen i april, kan t.ex. ha hunnit minska ännu mer när Stockholmsväljarna omprövar tidigare ståndpunkter.

För Folkpartiet är det alltså ytterligare ett positivt tecken på en uppåtgående trend. Vi kan också konstatera att Sverigedemokraterna inte verkar få något fotfäste i Stockholmspolitiken.

Samtliga siffror: MP 15,5 (-2,4), V 7,4 (+0,1), S 21,7 (-1,7), C 2,8 (+1,), FP 9,4 (+1,9), KD 3,1 (+1,2), M 37,2 (+0,3), SD 1,3 (-0,3).

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

söndag, augusti 22, 2010

Alliansen ökar farten - styrkebesked för FP

En helg när valrörelsen startat på allvar, valstugorna har öppnat och några nattliga timmar har ägnats åt affischering är det härligt att vakna upp till en solig söndagmorgon med siffror som i dagens Sifo. Alliansen har nu en egen majoritet, Moderaterna kan gratuleras till att vara största parti men även Folkpartiet fortsätter uppåt - den positiva liberala trenden håller i sig. Det är ett styrkebesked från Folkpartiet, en trend som tar fart lite i skymundan.

Valaffischerna vi satte upp i natt kommer kanske inte att påverka valutgången, men Folkpartiets budskap om att framtiden börjar i klassrummet, alla ska ha en gräddfil i vården, ja till Europa, kärnkraft behövs för jobben, språket är nyckeln till integration - det är budskap som kan bygga en valframgång. Särskilt när de framförs av så tydliga budbärare som Jan Björklund, Marit Paulsen, Birgitta Ohlsson, Birgitta Rydberg, Lotta Edholm, med flera.

Framgångar för Alliansen - och vågar jag tro Folkpartiet - noteras bland kvinnorna och i Stockholm.

Mina morgontidningar innehöll också tydliga skäl att rösta på fortsatt Alliansregering med ett ännu starkare Folkparti: För den framgångsrika jobbpolitiken (över 100.000 fler sysselsatta än 2006, trots den stora kris vi har upplevt), för RUT-avdraget (som ger nya företag och vita jobb, och förenklar "livspussel"), för att inte få de f.d. (?) kommunisterna i regeringen.

Vi behöver inte ljuga om vår politik, eller motståndarnas. Vi kan rakryggade gå fram med liberala förslag och de verkar gå hem, inte minst i Stockholmsregionen och, hoppas jag förstås, här på Kungsholmen.


Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

lördag, augusti 21, 2010

Äntligen rullar spårvagnen

Stockholm har åter fått modern stadsspårväg i innerstaden. Sobert svart och gyllene rullar nu de nya spårvagnarna på den förlängda och upprustade linjen, mellan Sergels torg och Djurgården. Tillgängligt, snyggt och smidigt. Snart ska kommer den även till Kungsholmen! Och sedan ska vi bygga spårväg på stombusslinjerna, först på linje 4.


Bilden kommer från SL. Stella Fare bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

fredag, augusti 20, 2010

Folkpartiets valfilmerKunskap, arbetsro, energi, livslång kärlek. Låter rätt trivsamt och är också nyckelord för att beskriva Folkpartiets tre valfilmer. En egen favorit, som kanske inte blir valets viktigaste fråga men betyder mycket för Sveriges jobb och framtid, här ovan.

Per Altenberg och Niclas Selberg bloggar också. Dagens Media, DN, Resumé, SVT rapporterar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Frihet att dansa i Stockholm

Trodde du att du fick dansa hur du ville när du är ute? Då trodde du fel... I Stockholm krävs ett särskilt danstillstånd för näringsidkaren om människor ska få dansa i lokalen.

Att avskaffa danstillstånden är ett av Folkpartiets förslag för ett mer dansant Stockholm. Vi vill också utöka det system vi infört med s.k. live-checkar, som ett sätt att bidra till live-spelningar, ge kulturarbetare och musikartister bättre villkor - och allmänheten fler tillfällen till bra musik och danstillfällen.

Det finns fler platser för dans, musik och andra arrangemang som kunde utnyttjas betydligt bättre - på friluftsteatrar, under broar och på rivningstomter kan man med rätt förutsättningar berika staden med kultur.

Mindre kommunalt krångel och mer dans helt enkelt.

Läs mer hos kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt. NEO skriver. Även Seved Monke och Anna Starbrink bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

FP-trend i jämnt opinionsläge

Om opinionsläget kan man nu efter veckans alla mätningar konstatera att det är jämnt. Att Alliansen leder över hela linjen är förstås lovande. Särskilt glädjande är förstås att Folkpartiets positiva trend tycks hålla i sig, nu senast i Synovates mätning. Som Mathias Sundin konstaterar har Folkpartiet därmed noterat plussiffror i fyra mätningar i rad, allra mest i Novus.

Med en stark politik framför allt för skolan, en av valets viktigaste frågor, och med en debattglad partiledare i Jan Björklund, samt fler starka företrädare som t.ex. Birgitta Ohlsson har vi alla förutsättningar att fortsätta uppåt.

Noterar också hos Sundin att Folkpartiet är det bästa valet för "vilsna borgerliga väljare" - enligt S-profilen Widar Andersson.

Media: DN, DI, Expressen. Bloggar: Kent Persson, Christer Sörliden, Kristina Palmgren.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Skatterna och välfärden

Vi måste investera i välfärden. Men välfärdssatsningar kräver resurser, och dit finns inga enkla vägar. Det räcker inte att som Mona Sahlin tala om att barn och äldre måste få kosta, vilket nog för övrigt få har några invändningar emot. Problemet är ju synen att alla pengar är statens - och att skattesänkningarna per definition inneburit ett minskat välfärdsutrymme.

Det är för en liberal två omöjliga tankar på varandra. Pengarna, de ekonomiska resurserna, skapas i det fria näringslivet. Sedan behöver vi ha skatter och en fördelningspolitik som säkerställer en god välfärd. Men högre skatter ger inte automatiskt bättre välfärd, snarare tvärtom. Och välfärd kan också handla om att få behålla mer av sina egna pengar, att få incitament att arbeta, utbilda sig och driva företag. Det är bland annat en klokare skattepolitik, med lägre skatter, som har gjort att Sverige i dag har högre sysselsättning än inför förra valet, trots att vi har gått igenom den värsta finanskrisen i mannaminne.

Vad vi har att vänta från vänster är skattehöjningar - särskilt om Lars Ohly får bestämma. Det må talas vitt och brett om skattesänkningar för pensionärer, men för att betala sin kortsiktiga dyra nota kommer de rödgröna behöva dra in stora belopp. Inte minst från stockholmarna, som har att se fram emot högre inkomstskatter, också lokalt, fastighets- och förmögenhetsskatter, avskaffat RUT-avdrag...

Det är inte att ta ansvar för ekonomin, eller en spirande konjunkturuppgång och stigande sysselsättning. Det är att trampa på bromsen.

Alliansen har sänkt många skatter. Fler behöver sänkas - liksom Folkparti-ledaren Jan Björklund i P1:s partiledarutfrågning kan jag instämma i att det finns få skatter jag inte skulle vilja sänka. Men liksom den nu uppåtgående men fortfarande känsliga ekonomin inte skulle må bra av stora skattehöjningar, ger den heller inte utrymme att specifikt utlova skattesänkningar.

Vi kan dock ange prioriteringar och ambitioner. Då blir valet tydligt. Att pensionärerna kommer få lägre skatter står redan klart. Folkpartiet kommer sedan att bl.a. att prioritera avskaffande av värnskatten - en straffskatt på utbildning, ambition och företagande som ger relativt små intäkter och i längden är skadlig för svensk ekonomi. Och för välfärden.

Media: SvD 1, 2, Brännpunkt. Bloggar: Per Ankersjö, Jesper Svensson.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

onsdag, augusti 18, 2010

FP på väg upp

"Folkpartiet är mätningens vinnare" och har "gjort en bra valstart" - jag ska inte förneka att det känns ljuvt att läsa. Siffran i dagens Novus-mätning placerar oss i nivå med vårt läge i andra aktuella mätningar. Liksom på andra håll ökar också hela Alliansen, med ett litet försprång framför oppositionen.

Vi folkpartister har förstås ännu högre ambitioner än ett 7-procentsparti, men rörelsen är riktig. Och med skolan som en av valets allra viktigaste frågor, och därtill en stark politik kring allt från sociala frågor över jobb (framför allt för unga) till energifrågorna, har vi goda förutsättningar att växa i den här valrörelsen.

Läs mer: Politikerbloggen, Expressen, SvD. Bloggar: Mathias Sundin, Olov Lindquist, Adam Cwejman, Pär Gustafsson.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Lagändring för gömdas vård

Folkpartiet vill se en lagändring för att papperslösa och gömda ska få rätt till vård och Liberala Ungdomsförbundet driver som jag skrivit om tidigare en kampanj för detta. I Stockholms läns landsting och en del andra landsting och regioner har man gjort vad man har kunnat för de papperslösa, under rådande regelverk. Otydligheter och olikheter mellan olika delar av landet gör dock att det krävs en nationell reglering.

Om detta skriver Liberala Ungdomsförbundets distriktsordförande Christoffer Fagerberg och landstingsrådet Birgitta Rydberg ett par artiklar på DN.se, bl.a. replikskifte med Miljöpartiet, som har samma goda syfte.

Bloggar: Christoffer Fagerberg, Birgitta Rydberg, Kristina Palmgren, Annika Beijbom, Andreas Froby, Amanda Brihed.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

tisdag, augusti 17, 2010

Alla ska med i skolan

Elever som behöver extra stöd ska få det. Tidigt - redan på lågstadiet. Och de som har lätt för sig ska få de utmaningar de behöver för att fortsätta att tycka skolan är rolig, och kunna utveckla sina talanger. Alla ska få möjlighet att förverkliga sin potential. Barn ska inte stöpas i samma form. Det är utgångspunkten för Folkpartiets skolpolitik.

En bra skola fokuserar på kunskap, möter individen på dess nivå och ger ordning, arbetsro och lugn att studera.

Vi är på väg att återupprätta lågstadiet, vi förbättrar kunskapskontrollerna tidigt, med nationella prov och tidigare betyg. Vi har startat elitutbildningar på gymnasiet för de som är riktigt duktiga och kan gå före - kanske bli framtidens forskare och Nobelpristagare. Och nu föreslår Alliansregeringen och Folkpartiet också elitutbildningar på högstadiet.

Ordet elit utmanar och provocerar. Men även de duktiga förtjänar att tas på allvar utifrån sina förutsättningar. Det ska inte vara föräldrarnas krav eller bakgrund som avgör om en elev lyckas förverkliga de förutsättningarna, det ska vara en möjlighet för alla. Därför är det viktigt att elevens förmåga, och vilja, avgör vilka som antas till de nya klasserna, med fördjupning i vissa ämnen.

Här i Stockholm kan de bli verklighet redan 2012, aviserar skolborgarrådet Lotta Edholm. Det är lovande för Stockholms elever.

Media: AB, DN, Expressen, SvD. Bloggar: AB:s proffstyckare Johan Ingerö och Jonas Morian, Olov Lindquist, Christoffer Fagerberg, Per Altenberg, Christer Sörliden, Marcus Grundén, NU-bloggen, Lotta Olsson, Helena von Schantz, Malin Danielsson, Anna Lundberg, Björn Brändewall.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Attraktivare stad med kultur, kunskap och Allians för Stockholm

Stockholm har blivit bättre de senaste fyra åren. Bättre resultat i skolan, fler bostäder och t.ex. flera påbörjade nya miljöstadsdelar, Jobbtorg som hjälper fler människor till egen försörjning, satsningar på ett mer vitalt kulturliv, mer pengar kvar i plånboken... Men bra kan bli ännu bättre.

Alliansen i Stockholm har en stabil grund att stå på när de fyra gruppledarna nu pekar ut sina prioriteringar inför framtiden. Ekonomin är i ordning - trots den finanskris som världen har gått igenom - vilket är en förutsättning för fortsatta satsningar.

Bland de 15 prioriteringar som Folkpartiet nu gör tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern, vill jag lyfta några: Det miljövänliga Stockholm ska fortsätta att byggas, t.ex. genom att omvandla gammal industrimark och värna värdefulla grönområden. Inte minst vattennära byggnation tar vara på Stockholms attraktionskraft.

Kvaliteten i skolan ska fortsätta höjas, och Stockholm behöver fler platser för högre utbildning. Många fler studenter vill och borde kunna plugga här, det borde ha effekt på antalet högskoleplatser!

Kulturlivet är en styrka för varje öppen, tolerant storstad. Och en stor attraktionsfaktor. Fortsatt utveckling t.ex. av framtidens bibliotek tillsammans med den spännande idén om ett kulturcentrum vid de gamla gasklockorna hör till förslagen.

Kultur och kunskap är två av mina egna viktiga prioriteringar, och vågar jag säga Folkpartiets, inför valet 2010. Med skolborgarrådet Lotta Edholm och kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt har vi goda liberala företrädare. Kunskap och kultur är två nyckelfaktorer för en attraktiv stad, för oss som bor här och dem vi vill ska besöka oss eller flytta hit.

Hela dokumentet kan du ta del av via Folkpartiet Stockholms blogg. Per Altenberg, Lotta Edholm, Seved Monke bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

måndag, augusti 16, 2010

Skratta, gråta, eller välja min egen butler?

Vi ska få mer tid att älska och skratta är det senaste vallöftet från det stora oppositionspartiet. Gott så. Och visst kan vi göra kollektivtrafiken och stationerna mer attraktiva, med mer service. Sådant som företagare runtom i Stockholm och landet alltid varit så duktiga på.

Huruvida det tack vare Carin Jämtin och Ilija Batljan kommer uppstå en ny oanad marknad för butlertjänster, eller stockholmarna helt plötsligt kommer ha bättre råd med kemtvätten eller för den delen en "allt i allo" för att de finns i t-banan, är frågor som får mig att undra om jag ska skratta eller gråta.

Den stora frågan är förstås, som så många påpekar, hur denna vurm för tjänstesektorn och att underlätta stockholmarnas vardag, går ihop med avskaffat RUT - och på sikt ROT. Liksom med de stora skattehöjningar som utlovas inte minst i Stockholms stad och i landstinget. Det är pengar som tas direkt från alla inkomster.

Att RUT och ROT är fungerande reformer som redan kan ha gett bortåt 20.000 fler vita jobb, och att det är en mycket populärt sätt att just få vardagen att gå ihop inte minst för många i Stockholmsregionen, betyder tydligen lite. Åtminstone när man kan få tillfälle att lansera ett häftigt program för vår tvätt, mat och butler.

Uppdaterat: Folkpartiets Lotta Edholm och Birgitta Rydberg påpekar att det är bra med mer service men det måste vara möjligt att köpa tjänsterna också...


Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

söndag, augusti 15, 2010

Skattefokus och FP-trend?

Skatterna seglar kanske något otippat upp som en utmanare bland de tyngsta valfrågorna. När bägge statsministerkandidaterna ska elda kärntrupperna blir de med nödvändighet mer av partiledare. Och för såväl Reinfeldts moderater som än mer för Sahlins socialdemokrater står pensionärerna i fokus.

Att Sahlins huvudnummer blir en massiv plädering för ytterligare skattesänkningar kan förstås glädja Alliansvänner mer än de där egna kärnväljarna.

Alliansen sätter agendan - och dominerar inte bara Sahlins eget tal. Skattehöjningarna talas det tystare om från oppositionen, men väljarna kommer förstås att påminnas upprepade gånger fram till valet om de bördor som kommer falla på vanliga inkomsttagare, företagare och ungdomars arbeten, vid en rödgrön valseger.

För Folkpartiet ser förutsättningarna nu ljusare ut att kunna bidra till att istället Alliansen kan regera vidare. En svagt positiv trend noteras i och med den senaste opinionsmätningen, från Sifo. Att alla mittenpartierna rycker fram är förstås bra för hela Alliansen. Opinionsläget är jämnt - men det döljer inte att ett trendbrott skett, att det numera är Alliansen som har ledartröjan.

Folkpartiet har också förutsättningar att locka väljare med sin skattepolitik. Jan Björklund poängterade ju att pensionärerna står först i kön för skattesänkningar - men att det i övrigt inte går att lova för mycket. Finns ytterligare utrymme står Folkpartiet principfast kvar vid uppfattningen att värnskatten ska slopas. Denna straffskatt på utbildning, företagande och framgång lämnar ändå ett ganska blygsamt bidrag till statskassan - och liksom den skrotade förmögenhetsskatten som de rödgröna hotar att återinföra är den förmodligen kontraproduktiv.

Skola och skatter - Folkpartiet har ingen anledning att rädas någon av de valfrågorna.

Media om partiledartal, skatter och opinion: AB 1, 2, DN 1, 2, 3, 4, Expressen 1, 2, 3, SvD 1, 2, 3, 4. Bloggar: Per Altenberg x2, Martin Andreasson, Annika Beijbom, Kent Persson, Tommy Rydfeldt, Mathias Sundin.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,