tisdag, maj 26, 2009

Broadway som gågata

Vi är många som har stått i trängseln på Broadways eller Sjunde avenyns trottoarer, vid 40-någonting-gatorna på Manhattan, och insupit atmosfären i "världens huvudstad". Times Square är på något sätt sinnebilden av New York City.

Denna världens åtminstone känslomässigt kanske mest urbana plats håller nu på att omvandlas radikalt. I veckan har nämligen biltrafiken stängts av, fotgängarna behöver inte längre hålla sig till sprängfyllda trottoarer, utan kan sprida sig över asfalten, mellan skyskrapornas neonskyltsprydda fasader.

Inspirationen kommer från Europa och inte minst Köpenhamn. En grönare, mänskligare storstad som utan att förlora sin urbana karaktär kan göra luften lättare att andas känns modernt och sympatiskt. Något för ett Stockholm som vill bli en världsstad att inspireras av i sin tur.

Men jag kan förstå om Broadway och Times Square och dess frekventa besökare känner sig lite vilsna i rollen som nybliven gågata och trafikfredat torg.

Läs mer i NY Times (vad gjorde vi utan kvalitetstidningar, i papper och på nätet?)

Intressant om , , , , , , , , ,

söndag, maj 24, 2009

Hillary Clintons anställda får lika rättigheter

Samkönade par kommer att få samma rättigheter som medföljande osv till amerikanska diplomater och UD-anställda, rapporterar NY Times. Ämnet har lyfts av inflytelserika politiker, och utrikesminister Hillary Clinton själv verkar se det som en självklarhet. Ett ytterligare tecken på att klockan snart kan klämta för "don't ask, don't tell" i den amerikanska militären. Det tidiga 1990-talet, då Bill Clinton som nyvald president tvingades till denna kompromiss med grundläggande medborgerliga rättigheter, känns ibland väldigt långt borta.

Så befriande att jämlikheten vinner dessa segrar, att de visar sig så självklara och den långvariga ojämlikheten så otidsenlig, så att vi kan ägna oss åt verkliga problem. Och de politiker och partier, amerikanska republikaner eller europeiska högerkrafter, som ofta under religiöst konservativ flagg försöker hålla liv i stridsfrågorna är förhoppningsvis snart lika otidsenliga.

Intressant om , , , , , ,

måndag, maj 04, 2009

Frihet, jämlikhet, äktenskap och rätten att slåss för sitt land

Toleransens vindar i den amerikanska opinionen uppmärksammas också här på hemmaplan, senast i dagens SvD (vars utrikesbevakning hör till det som ger den andra Stockholmstidningen sitt värde).

Målet om samkönade äktenskap i hela New England som jag skrev om i april har tagit ett steg närmare. Till det som diskuteras hör också förekomsten av homosexuella i militären, där man efter halvtannat årtionde äntligen verkar vara redo att ta steget vidare från Clintons framtvingade kompromiss "Don't ask, don't tell". Den diskussionen och opinionsförändringen märks inte minst bland militärer själva, som en NY Times-artikel i förra veckan berättade från den anrika militärakademin West Point.

För USA:s alla homosexuella är lagförändringarna och de nya rättigheterna, men kanske ännu mer den underliggande opinionsförändringen, naturligtvis stora framsteg. Det är kvitton på att de är delar av samhället, människor som lever samman och försvarar sitt land precis som alla andra amerikaner.

Men för samhället i stort är de förändrade lagarna och åsikterna framför allt tecken på en större omvälvning i den fortgående men inte självklara utvecklingen mot större frihet och jämlikhet. Kvinnors frigörelse och den svarta medborgarrättskampen visar vägen - liksom att striden inte är slut för att några slag är vunna. Och liksom då måste partipolitiken kanalisera eller hantera förändringarna - eller ta konsekvenserna.

Intressant om , , , , , ,

fredag, maj 01, 2009

Värderingar - från framgångsrecept till framtidsproblem för republikanerna

När Pennsylvania-senatorn Arlen Specter för några dagar sedan tog steget över till demokraterna, var det inte bara en av de bästa presenter Barack Obama kunde få till sin 100:e dag i Vita huset. Det var också som sten på börda kännetecknande för republikanska partiets opinions-, strategi- och identitetsproblem.

Att Obama sannolikt snart kan räkna med en filibuster-säker majoritet i senaten, har t.ex. DN och SvD rapporterat. När den utdragna rättsprocessen väl avslutas verkar komikern Al Franken kunna räkna med att bli Minnesotas näste senator. Redan nu är alla maktcentra i Washington, utom den konservativt dominerade högsta domstolen, tryggt i demokratiska händer.

Men republikanernas problem går djupare än en oppositionsställning de inte har behövt finna sig i sedan 1994. Den skulle de ju kunna ta sig ur redan i mellanårsvalen nästa höst. Problemet är att chanserna att de ska lyckas med det ter sig allt mindre.

Obama och demokraterna vann sina storsegrar i höstas till stor del tack vare nya röster - förstagångsväljare och andra som inte röstat förut eller på länge. Sålunda var det för första gången lika många svarta som vita som utnyttjade sin rösträtt, enligt en ny studie från Pew Research Center (NY Times). Tillsammans utgjorde svarta, spansk- och asiatiskättade väljare en fjärdedel av väljarkåren.

Republikanernas mångåriga väljarkoalition mellan ekonomiskt och socialt konservativa är samtidigt inte längre det starka framgångsrecept som det verkade vara tills alldeles nyligen. Framtidsbilden med en ständigt ökande republikansk dominans, baserad på sydstater vars andel av befolkningen liksom väljarkåren kontinuerligt ökat, ter sig plötsligt mycket osäker.

Värderingsskiften bland amerikanerna kontra de egna kärnväljarna förstärker de bekymmersamma framtidsutsikterna. Värderingarna manifesteras i synen på samkönade äktenskap - något som fler och fler framför allt yngre amerikaner nu välkomnar eller bemöter med en axelryckning, men som fortfarande är ett tabu och en helt digital fråga för de partimedlemmar och registrerade väljare som bestämmer vilka som blir republikanernas kandidater till olika poster.

Ett republikanskt parti som glider allt längre åt höger och går allt mindre i takt med amerikanen i gemen verkar vara det som till slut fick den mittenorienterade Arlen Specter att ta steget över mittgången. Vem vet, kanske följs han av fler. Maine-senatorerna Susan Collins och Olympia Snowe som liksom Specter stödde Obamas krispaket kan i så fall stå näst på tur - och lämna republikanerna i princip utan kongressrepresentation i New England.

Intressant om , , , , , , , , , ,