torsdag, oktober 16, 2008

Kamratstödjaren - starkt om kärlek och det förfärliga högstadiet

Korta pjäser - gärna enaktare - är inte fel. Bland höstens urval för min del märks Kamratstödjaren, på Fria Teaterns lilla Kungsholms-scen. En kort men mycket stark teaterupplevelse om högstadiets våndor, människans olikhet och likhet, och den märkliga kärleken. Kan verkligen rekommenderas. Och något jag själv gärna hade velat kunna se under mina egna skolår - och som hade varit och är nyttig för många andra.

FRA - en lösning vi kan leva med

Med tanke på mitt förra, gamla inlägg fordras väl också en kommentar till den lösning FRA-frågan till slut fick. Och jag menar att det är en lösning vi i högsta grad kan leva med. Har man som jag uppfattningen att vi behöver en underrättelsetjänst och att det kan finnas behov av att spana i kabel, har vi nu fått en lagstiftning som verkar vara försedd med tillräckliga hängslen och livremmar. Begränsningen av vilka aktörer som kan ge FRA spaningsuppdrag, och kravet på domstolsprövning, är två viktiga bitar.

torsdag, juni 19, 2008

En djup suck över FRA

Numera skriver jag sällan något här (det är så mycket annat som ska skrivas och göras) men FRA-beslutet kräver några terapeutiska rader.

Fler borgerliga och liberala väljare känner nog förvåning och obehag när en borgerlig regering med ett (eller rentav flera?) liberala partier lägger fram och tvingar igenom en lag som ger staten makt och möjlighet att samla in och ta del av all vår elektroniska kommunikation. Det är själva möjligheten som gör problemet - vilket inte FRA:s generaldirektör verkade förstå eller vilja förstå, i radions P1 Morgon i morse.

Nej, jag tror inte att FRA vill läsa våra kärleksmejl eller avlyssna samtal med älskare, vänner eller jobbkontakter. Men nu finns möjligheten där. All information ska samlas in, från alla, utan brottsmisstanke. Det gör förslaget minst sju resor värre än tidigare hårt kritiserade verktyg som buggning - telefon- och rumsavlyssning.

Naturligtvis ska organiserad brottslighet och terrorism bekämpas. Men ett verktyg med en sådan omfattning, som dessutom gör det praktiskt svårhanterligt, en sådan aldrig tidigare skådad potential till integritetsintrång, och som dessutom sågas av såväl integritetens förkämpar som experter på terrorism och brottsbekämpning - ett sådant verktyg bör inget folk förläna åt sin statsmakt.

Vilka liberaler ska vi nu tro på? Heder åt Birgitta Ohlsson och Camilla Lindberg, de två folkpartister som blev de enda som bröt mot en säkert mycket vass partipiska - som känns extra märklig i vårt liberala parti. De liberala riksdagsledamöterna från Stockholms län och stad hade i varje fall haft sina lokala partiorganisationer med sig i ett motstånd mot FRA-lagen (efter beslut i förbundsstyrelse och på representantskap).

Pingat på intressant.se. Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

onsdag, mars 12, 2008

Security - teatern i samhället

Vem är trygg och säker? Vad är vi beredda att offra för säkerhet? Hur står sig maktförhållanden när grunden skakar? I pjäsen Security på Dramaten/Elverket ställs frågor som är personliga men samtidigt omfattar hela samhället. Recensionerna har varit blandade men hyfsat positiva. Själv hade jag en mycket positiv teaterupplevelse på Elverket i söndags eftermiddag (synd att bänkarnar bara var drygt halvbesatta). Utöver de samhälleliga, feministiska och individualistiska frågeställningarna - med det lyxiga isolerade och isolerande bostadshuset och de larmande, osynliga folkmassorna nere på torget som symbol för något större - var behållningen framför allt Lena Endres skådespelarkonst och den rappa, vakna dialogen. Definitivt inte en av de pjäser där två timmar känns som en mindre evighet, tvärtom att rekommendera varmt.

Pingat på intressant.se. Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Kulturdebatt på Kungsholmen

I lokaltidningen Vårt Kungsholmen har jag i februari varit inblandad i en kulturdebatt med socialdemokrater, vilket förstås är roligt att föra på lokal nivå. Det började med biblioteken där jag försvarade och förklarade att vi nu, med folkpartiet i ledningen för kulturpolitiken i Stadshuset, satsar på ökat öppethållande och moderna bibliotek. Fick svar på tal av en annan socialdemokrat, och replikerade med en del information som efterfrågats. Jag har inte tillgång till meningsmotståndarnas inlägg men väl mina egna, håll till godo, den som är intresserad.

* * *

Vårt Kungsholmen 9 februari 2008:
Nu utvecklas biblioteken


Folkpartiet och alliansen i Stockholm fortsätter att satsa på kulturen. Det gäller inte minst biblioteken. En renässans för böcker, läsning och bibliotek har länge stått på vår agenda, som vi efter valet 2006 fått stockholmarnas förtroende att genomföra.

Vårt fokus på biblioteken visar sig i de ökade öppettiderna, med t.ex. mer söndagsöppet på Kungsholmens bibliotek. Och stockholmarna verkar uppskatta förändringarna: såväl antalet besök som lån ökade under 2007.
Vi vill inte bara värna kulturen och biblioteken utan också utveckla dem, med nya idéer och ny teknik som gör dem ännu bättre på att väcka och tillfredsställa läshunger, bildning och möten, bland alla stadens invånare. Allt från automater för boklån och återlämning till allt mer utvecklade webbtjänster förbättrar servicen - och ger tid och resurser över för allt annat som vi stockholmare önskar av våra bibliotek.
Vi strävar också ständigt efter att ge stockholmarna det allra bästa för den kommunalskatt de betalar. Varken Jens Lundberg eller andra Kungsholmsbor behöver oroa sig för framtiden för vårt fina bibliotek.

Rasmus Jonlund (fp)
Ledamot kulturnämnden

* * *

Vårt Kungsholmen 1 mars 2008:
Kulturen får rejält utrymme i Stockholms stad

Biblioteksbesökare kan få mer hjälp när bibliotekarierna får mer hjälp av tekniken. Öppettiderna och tillgängligheten till biblioteken har mycket riktigt ökat under året, vilket är ett mycket påtagligt exempel på vår tydliga prioritering.
Vi gör också satsningar för att ännu fler stockholmare ska få tillgång till lika fina bibliotek som vi Kungsholmsbor. I Högdalen förbereds nu nya, mer centrala lokaler. Ett nytt läge med bättre lokaler är också på gång i Kista. 35 miljoner kronor finns avsatta för biblioteksutveckling - inte i kulturbudgeten, utan på fastighetssidan.
Allan Petersson (Vårt Kungsholmen 16/2) efterlyser siffror och jag berättar gärna att Ung08-festivalen, beräknas kosta staden knappt 7,3 miljoner kronor, därav får vi in 1,8 mkr i sponsorintäkter. Det är väl investerade pengar i kultur och aktiviteter som samlar sommarlovslediga ungdomar från hela staden och grannkommuner.
Kulturen kan också hjälpa till att göra Stockholm som huvudstad och världsstad mer synlig. Ett sätt är att Stockholm visas upp på filmduken, bl.a. i filmatiseringen av Stieg Larssons succéböcker. Vårt blygsamma bidrag dit tas inte från kulturbudgeten utan betalas centralt av kommunstyrelsen. Pridefestivalen är också ett viktigt evenemang som också marknadsför Stockholm, inte minst årets Europride. Arrangörerna är fristående från staden och får inte kulturstöd men stöds av turistorganet Stockholms Visitors Board och samarbetar med Stadsteatern.
Självklart är våra museer en viktig del av kulturutbudet för stockholmare och besökare - och jag är glad över att vi behåller den fria entré på Stads- och Medeltidsmuseerna och Kulturhusets utställningar som vi har drivit och som (s) till slut införde i slutet av förra mandatperioden. Hade jag makten skulle jag gärna återinföra det fria inträdet också på de statliga museerna.
Med folkpartiet får kulturen rejält utrymme i Stockholms stad.

Rasmus Jonlund (fp)
Ledamot kulturnämnden, Kungsholmsbo

söndag, februari 17, 2008

Vårkänslor varma vinterdagar

Jag tror verkligen att människan måste förändra sin livsstil och ta hjälp av ny teknik för att hejda klimatförändringar som kan föra med sig stora katastrofer. Men samtidigt kan jag inte förneka att jag inte personligen sörjer över en av de varmaste vintrarna någonsin. (Den varmaste i Stockholm sedan mätningarna startade 1756, enligt dagens DN.) Det är skönt att kunna gå, springa och flanera utomhus utan att pälsa på sig, och att slippa snöväder omväxlande med tö och frysgrader som skapar isgator.

Förvisso, en vit jul hade varit härlig. Men inte snötäcke fram till mars. (Eller som 1808, då Sveaborg inte kunde undsättas av svenska flottan förrän i maj p.g.a. isläget.) Nu efter flera soliga januari- och februaridagar (rentav med lite nederbördsfri, klar kyla) har de flesta väl också glömt den i stort sett solbefriade december...

Nåväl, denna glädje lär väl inte vara länge. Vädret torde fortsätta variera de närmaste åren också, innan vi får mer definitiva förändringar till följd av växthuseffekten. Och dem ska vi förhoppningsvis sätta stopp för.

Pingat på intressant.se. Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Opinion, välstånd och verklighet?

Opinionsmätarmanin fortsätter - eller snarare tolkningsmanin. Upp, ner, fortsatt katastrof för regeringen? Den som yppar att en majoritetsregering som oförfärat strävar vidare på den reformväg man har för ögonen och genomför förändringar på rad, kanske inte är helt misslyckad, tycks i vissa stunder få finna sig i att bli elefanten i rummet.

Man kan resonera länge i om vilka opinionsmätningar som är mest pålitliga, hur förändringarna ska tolkas, och hur mycket tillit man överhuvudtaget kan sätta till människors svar på den hypotetiska frågan vilket parti de skulle stödja vid ett riksdagsval i dag. (För en folkpartiliberal har det varierat mellan besvikelse över stort tapp i Demoskop till glädje över kraftigt lyft i Skop, bara den senaste veckan.) Det är långt kvar till tredje söndagen i september 2010.

Viktigare innan dess är sådana förändringar som Sveriges lyft i OECD:s s.k. välståndsliga, från ned mot 20:e plats till ensiffrig placering. Lyftet (se bl.a. DN) i den lista som för några år sedan var en ständig tagg i tankarna för alla som fått idealbilden av Välfärdssverige med modersmjölken, handlar inte bara om en förändrad verklighet, utan är också balsam för det politiska sinnet.

Pingat på intressant.se. Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Ord i rättan tid om omåttligt använt ord

Kränkt är ett ord som det gått sådan inflation i att det knappt längre går att använda - liksom pojken som skriker varg för många gånger, har det tappat sitt värde. Själv är jag så skeptisk att jag tar många "jag är kränkt"-utsagor med en stor nypa salt.

Ur det perspektivet är Maciej Zarembas i dag inledda artikelserie Först kränkt vinner i DN verkligen ord i rättan tid. Zaremba slår åter gång på gång huvudet på spiken. Jag baxnar, förfäras och småler om vartannat.

Även det mer specifika ämnet, som verkar vara den urgrävda lärdoms- och lärarauktoriteten på Lärarhögskolan i Stockholm, tycks verkligen moget för granskning. Högskoleminister Lars Leijonborgs beslut att inlemma Lärarhögskolan i Stockholms universitet kom också i rättan tid.

Pingat på intressant.se. Läs även andra bloggares åsikter om , , ,