söndag, februari 17, 2008

Opinion, välstånd och verklighet?

Opinionsmätarmanin fortsätter - eller snarare tolkningsmanin. Upp, ner, fortsatt katastrof för regeringen? Den som yppar att en majoritetsregering som oförfärat strävar vidare på den reformväg man har för ögonen och genomför förändringar på rad, kanske inte är helt misslyckad, tycks i vissa stunder få finna sig i att bli elefanten i rummet.

Man kan resonera länge i om vilka opinionsmätningar som är mest pålitliga, hur förändringarna ska tolkas, och hur mycket tillit man överhuvudtaget kan sätta till människors svar på den hypotetiska frågan vilket parti de skulle stödja vid ett riksdagsval i dag. (För en folkpartiliberal har det varierat mellan besvikelse över stort tapp i Demoskop till glädje över kraftigt lyft i Skop, bara den senaste veckan.) Det är långt kvar till tredje söndagen i september 2010.

Viktigare innan dess är sådana förändringar som Sveriges lyft i OECD:s s.k. välståndsliga, från ned mot 20:e plats till ensiffrig placering. Lyftet (se bl.a. DN) i den lista som för några år sedan var en ständig tagg i tankarna för alla som fått idealbilden av Välfärdssverige med modersmjölken, handlar inte bara om en förändrad verklighet, utan är också balsam för det politiska sinnet.

Pingat på intressant.se. Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: