måndag, augusti 23, 2010

Förstatliga skolan med Folkpartiet

Lärarna och deras organisationer har länge drivit frågan om att förstatliga skolan - och nu har de  gjort en omfattande undersökning där får stöd för sin tes. Det är glädjande inte bara för Lärarnas Riksförbund och dess ordförande Metta Fjelkner, utan också för Folkpartiet och Jan Björklund.

Folkpartiet är det enda parti som aktivt driver frågan om ett förstatligande av skolan. Det blir därmed en tuff uppgift att genomföra, men vi arbetar långsiktigt - och allt stöd vi kan få blir desto viktigare.

Egentligen handlar det om att återföra skolan till den organisation som gällde innan dåvarande skolministern Göran Perssons kommunalisering, som beslutades 1989. Under de två årtionden som har gått sedan det beslutet har kunskapsresultaten, liksom lärarnas status och relativa lön, minskat. Detta beror förstås inte bara på kommunaliseringen utan har många, komplexa orsaker.

Ett förstatligande vore inte en allena saliggörande lösning, mycket för en svensk kunskapsskola har redan gjorts och kommer att göras tack vare Folkpartiets närvaro på utbildningsdepartementet. En statlig skola skulle dock bidra ytterligare till en kunskapsskola med mer enhetliga villkor för eleverna, resultat och riktlinjer över hela landet. Relevansen i en statlig skola och inkonsekvensen med en kommunal blir inte mindre med de allt fler friskolorna.

Media: DN, SvD, SVT. Bloggar: Christoffer Fagerberg.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: