fredag, augusti 27, 2010

Ja till kvalitetskultur - som når fler

Det är med glädje jag noterar Jonas Thentes definition av kulturpolitik i dagens DN kultur (ej på nätet); det handlar om kvalitet. Just därför känns hans angrepp på Folkpartiets Madeleine Sjöstedt minst sagt felriktat.

Folkpartiet tar strid för kvalitetsbegreppet i kulturpolitiken. Det är inte alldeles okontroversiellt i den kulturpolitiska debatten, men vi menar att kvalitet måste kunna bedömas och ligga till grund för hur t.ex. offentligt kulturstöd fördelas. Sedan finns det självklart kvalitativa kulturyttringar som klarar sig bra utan stöd, och sådant som inte skulle klara våra kvalitetskrav men heller aldrig är aktuella för sådant men klarar sig bra i varje fall. Som de där tjejkvällarna i Globen som Thente nämner (eller för den delen ölkvällar i Kungsträdgården som han har varit inne på tidigare...)

Vi vill dessutom att kvalitetskulturen som vi stödjer ska kunna nå fler. Därför har vi, utöver att utöka det reguljära kulturstödet i Stockholm och försöka göra plats för fler verksamheter inom dess ramar, infört en bonus för verksamheter som når fler, med t.ex. högre biljettintäkter, eller når många barn och unga.

Det är alltså skillnad på kulturpolitik och kulturpolitik. Jag tror inte att våra rödgröna kulturnämndskollegor är ute efter att försämra kvaliteten. De liksom jag vet att det finns flera kvalitativa kulturverksamheter än vad som får plats inom ett begränsat kulturstöd som dras med inlåsningseffekter, som vi försöker göra något åt. Frågan handlar om att våga sätta ord på och ta strid för kvalitetskriteriet, och om hur vi gör kulturen till en angelägenhet för fler.

Alltså, för att ta det igen: Vi har utökat kulturstödet i Stockholms stad. Vi vill fortsätta utöka det och göra plats för fler aktörer. Vi har dessutom, därutöver, infört en bonus som ska få denna kvalitetskultur, som redan har passerat kvalitetskontrollen i kulturstödet, att nå fler. Därtill också en ny fond för nyskapande kultur - för det innovativa kvalitativa, i andra spektrat av kulturstödspolitiken om ni så vill.

Tyvärr innebär denna princip att först ingå i det ordinarie kulturstödet att en ambitiös verksamhet som Roger Westbergs Boulevardteater, som i högsta grad strävar efter att nå många, inte heller kan få del av bonusen. Men det är den gräns vi har måst sätta för att ha en hanterlig modell för kulturstödet.

Martin Ängeby bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: