lördag, augusti 14, 2010

Liberala budskap till stockholmarna

I dag lanseras Folkpartiets valaffischer för Stockholmsregionen - med såväl regionala och lokala som rikspolitiska budskap som angår stockholmarna särskilt mycket.

Trafikfrågorna är viktiga för många stockholmare, och de kommande åren kommer det att satsas 100 miljarder - på både spår och vägar. Vi behöver massiva satsningar på kollektivtrafiken men även vägnätet behöver byggas ut, inte minst med Förbifarten. Det märker inte minst vi på Kungsholmen - framför allt "nya" Kungsholmen i nordväst behöver ny kollektivtrafik, med den kommande Spårväg City och i Folkpartiets framtidstankar även snabba moderna båtbussar. Men vi påverkas också av Essingeleden - den behöver avlastning, en ytterligare nord-sydig förbindelse efter ett halvt sekel, som Förbifarten kommer att bli.


Folkpartiet säger alltså både och - både spår och vägar.

Ett av mina favoritbudskap handlar annars om jämställdhet - där vi lyfter fram jämställdhetsbonusen. Den måste bevaras, och förbättras. Framför allt måste den bli smidigare och snabbare så att den kan användas av fler, och få betydligt större betydelse för jämställdheten.Jämställdhet och familjepolitik är något vi intresserar oss mycket för bland folkpartister på Kungsholmen. Vi säger också tydligt nej till kommunalt vårdnadsbidrag. Folkpartiet i Stockholm har slagit fast att vårdnadsbidraget måste utvärderas ur jämställdhetssynpunkt.


Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: