tisdag, augusti 17, 2010

Attraktivare stad med kultur, kunskap och Allians för Stockholm

Stockholm har blivit bättre de senaste fyra åren. Bättre resultat i skolan, fler bostäder och t.ex. flera påbörjade nya miljöstadsdelar, Jobbtorg som hjälper fler människor till egen försörjning, satsningar på ett mer vitalt kulturliv, mer pengar kvar i plånboken... Men bra kan bli ännu bättre.

Alliansen i Stockholm har en stabil grund att stå på när de fyra gruppledarna nu pekar ut sina prioriteringar inför framtiden. Ekonomin är i ordning - trots den finanskris som världen har gått igenom - vilket är en förutsättning för fortsatta satsningar.

Bland de 15 prioriteringar som Folkpartiet nu gör tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern, vill jag lyfta några: Det miljövänliga Stockholm ska fortsätta att byggas, t.ex. genom att omvandla gammal industrimark och värna värdefulla grönområden. Inte minst vattennära byggnation tar vara på Stockholms attraktionskraft.

Kvaliteten i skolan ska fortsätta höjas, och Stockholm behöver fler platser för högre utbildning. Många fler studenter vill och borde kunna plugga här, det borde ha effekt på antalet högskoleplatser!

Kulturlivet är en styrka för varje öppen, tolerant storstad. Och en stor attraktionsfaktor. Fortsatt utveckling t.ex. av framtidens bibliotek tillsammans med den spännande idén om ett kulturcentrum vid de gamla gasklockorna hör till förslagen.

Kultur och kunskap är två av mina egna viktiga prioriteringar, och vågar jag säga Folkpartiets, inför valet 2010. Med skolborgarrådet Lotta Edholm och kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt har vi goda liberala företrädare. Kunskap och kultur är två nyckelfaktorer för en attraktiv stad, för oss som bor här och dem vi vill ska besöka oss eller flytta hit.

Hela dokumentet kan du ta del av via Folkpartiet Stockholms blogg. Per Altenberg, Lotta Edholm, Seved Monke bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: