söndag, augusti 08, 2010

Elevers hälsa, föräldrars ansvar och skolors vinster

En skola för kunskap kräver arbetsro och trygghet. Det tar Folkpartiet sikte på i den nya rapporten "Tryggare skola", som Jan Björklund tog upp i sitt sommartal på Marstrand i dag. Oavsett om det är tysta elever som sluter sig inåt, eller utåtagerande elever, så behöver skolan och vuxenvärlden agera för att klassrummet ska få vara en plats för lärande, för att korridorer, uppehållsrum och matsalar en trygg plats mellan lektionerna, och för att alla ska kunna kunna ta del av den kunskap som erbjuds utifrån sina förutsättningar.

Förslaget att lärare och skola ska kunna kräva föräldrars närvaro i klassrummet, är kanske inte det som skulle göra allra störst skillnad. Det vore dock ett ytterligare verktyg när man inte når fram till en stökig elev. Det är också viktigt för att det markerar föräldrarnas ansvar, ett ansvar som inte skolan kan överta.

Än mer angeläget och välkommet är storsatsningen på elevhälsan. Redan innebär den nya skollagen skarpare krav på en hög nivå av skolhälsovård, inklusive psykosocialt stöd med kuratorer och psykologer. Nu vill Folkpartiet satsa en halv miljard per år, som skulle betyda ca 1.000 fler skolsköterskor, skolläkare, skolkuratorer och skolpsykologer.

Folkpartiet fortsätter alltså att hålla fanan högt i skolpolitiken - och visar att den handlar om mycket mer än betyg, stadieindelning och högskolebehörighet i gymnasieprogrammen. Skolan är Sveriges största arbetsplats med Sveriges kanske viktigaste uppgift, att ge barn och unga en grund att stå på för sin och allas vår framtid. Det kräver trygga villkor.

Skolan ser också ut att bli en av årets viktigaste valfrågor, inte minst för att det finns en tydlig konflikt. Inte bara mellan regeringsalternativen, i dag såg vi hur det rödaste av de rödgröna partierna åter gick till angrepp mot friskolorna (DN Debatt.) Glädjande nog utan att mötas ave entusiasm från de tilltänkta regeringspartnerna (GP).

Den svenska skolan har stora tillgångar - generellt sett goda resurser, engagerade lärare och föräldrar och även ett stort engagemang från befolkningen i stort. Vi har med friskolereformerna en stor valfrihet och spänstighet som ger utvecklingskraft och plats för nya idéer. Friskolorna torde ha stark förankring bland svenskarna.

Precis som i vården är det viktigt att ställa höga krav på kvaliteten på skolorna - vilket bl.a. den nya skollagen liksom en ordentlig skolinspektion ska se till. Bibliotek och skolhälsovård ska höra till sådana krav. Att fokusera sin energi på att kritisera eventuella vinster är missriktat, så länge kvalitetskraven är höga och uppfylls.

När den långa valrörelsens slutfas nu börjar, och opinionsläget efter Alliansens styrkebesked är jämnare än någon gång sedan förra valet, säger jag det gärna igen: Jämte jobbmatchen lär skolmatchen bli avgörande.


Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 kommentar:

Per sa...

Som vanligt ett mycket läsvärt inlägg!