fredag, juli 30, 2010

Papperslösa i vården: Sverige måste upp ur bottenligan

En viktig liberal uppgift i hälso- och sjukvården är att säkerställa allas jämlika tillgång - Folkpartiet har sedan länge kämpat för det som vi ibland kallar det glömda Sverige. Dit hör inte minst papperslösa flyktingar. Folkpartiet har i bl.a. Stockholms läns landsting bidragit till en förbättring av deras situation, och arbetar på regeringsnivå för att deras ställning ska förbättras generellt över hela landet. Liberala Ungdomsförbundet driver en påstridig kampanj med bl.a. namninsamling.

Det är sorgligt för en svensk liberal att få höra hur vi tillsammans med Österrike placerar oss i botten av en europeisk liga när det gäller papperslösas rätt till vård. Det är inte en roll som stämmer överens med den svenska självbilden, eller hur det borde behöva vara.

Vården ska vara vård, inte polis eller migrationsmyndighet. Att frågan uppmärksammas i såväl DN som Rapport (x2) kan förhoppningsvis skynda på en förändring.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: