tisdag, juli 13, 2010

Två steg mot öppnare Europa

Svårigheter för såväl säsongsarbetare som utländska experter är två exempel där Europa, ännu mer än Sverige, behöver mer liberal politik. Och nu tar EU-kommissionen, under Sveriges liberala kommissionär Cecilia Malmström. två små steg i riktning mot ett öppnare Europa (SR).

Säsongsarbetare ska lagligt lättare kunna komma till och jobba i EU, ofta med de tunga jobb ijordbruksnäringar där arbetskraftsbehovet är svårt att tillgodose. EU:s fruktodlare får det enklare att lagligt finna duktig personal, och framför allt får säsongsarbetarna en tryggare tillvaro.

Experter ska med mindre krångel kunna flytta till EU och bidra med sina kunskaper till forskning, företagande - och investeringar. Bra för berörda högutbildade experter men framför allt bra för Europa, om fler företag nu kan expandera eller etablera sig här.

Två liberala exempel alltså - och som god liberal politik ska de förhoppningsvis gynna alla inblandade, med såväl ett socialt som ett ekonomiskt syfte. Stärkta rättigheter för människorna, stärkt konkurrenskraft för ett åldrande Europa.

Mycket återstår förstås att göra och Cecilia Malmström själv är tydlig med att detta är vad som är politiskt möjligt i nuläget. Med Alliansregeringen, och med glädjande stöd av Miljöpartiet, har Sverige redan Europas kanske mest progressiva regler för arbetskraftsinvandring.

Att lägga ett golv, som förhoppningsvis de flesta länder använder sig av, och bygga ett högt, och allt högre, hus med stora ambitioner som föredöme: det kan bli vägen framåt för Sverige och liberalerna mot ett Europa som öppnar sig mot omvärlden.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: