onsdag, juli 21, 2010

Framtidsfrågor

Inför höstens val finns två tydliga framtidsfrågor där tydliga liberala lösningar bör ha all förutsättning att vinna framgång. Det handlar om jobben, och om kunskapen.

På kortare sikt är en fortsatt politik för att göra det mer attraktivt och lönsamt att arbeta, och enklare och billigare att anställa, viktigast. Det gäller inte minst ungdomar - och hur en fördubbling av arbetsgivaravgiften skulle få företag att anställa fler unga är en fråga som fortfarande söker svar. Det menar också företrädarna för svenska handlare, hotell- och restaurangföretagare - arbetsgivare för många unga. (I deras branscher verkar det faktiskt ha blivit fler jobb för unga sedan 2006, trots krisen.)

Ännu viktigare är den mer långsiktiga frågan om kunskap - och det gäller såväl skola och utbildning för alla, som högre utbildning och inte minst också forskning, som ger helt ny kunskap, utvecklar vår världsbild, ökar människors livskvalitet och rentav överlevnad, och kan ge nya företag och jobb i det längre loppet.

Regeringens aviserade forskningsoffensiv där bl.a. riktigt lovande unga forskare ges plats i ett särskilt elitprogram är därför också en välkommen nyhet denna julidag. Här har inte minst Folkpartiet en fortsatt viktig uppgift på utbildningsdepartementet.

Bloggar om unga, jobb, och/eller forskning: Thomas Böhlmark, Christoffer Fagerberg, Kent Persson.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: