fredag, juli 02, 2010

Sexköpslagen har varit effektiv - dags skärpa straffen

Med sexköpslagen var Sverige föregångare. Att förbjuda prostitution har inte varit ovanligt. Att kriminalisera dem som köper sex - med utgångspunkten att efterfrågan är boven i dramat - var något nytt. Och nu visar det sig att den har haft effekt.

Sexköpslagen har varit kontroversiell. Varför är det värre att köpa och sälja sex än andra tjänster, är en fråga som ställs. Och de moraliska argumenten - att sex inte är en vara eller tjänst som andra - kan med liberala utgångspunkter inte motivera en kriminalisering.

Min princip är att vara pragmatisk i liberal anda med utilitaristisk inspiration. Då väger fördelen av om vi kan hjälpa de många ofrivilligt prostituerade, minska trafficking och organiserad brottslighet, tyngre. Och det är just de effekterna som sexköpslagen också tycks ha haft.

Gatuprostitutionen har halverats. Internetrelaterad prostitution har förvisso ökat, men inte mer än i grannländerna, och kan väl snarast hänföras till att denna ljusskygga bransch tar till vara på teknikens fördelar. Sexköpare har avskräckts och organiserad brottslighet motverkats. Utredaren, justitiekansler Anna Skarhed, finner inte heller något stöd för att de prostituerade har fått en mer utsatt position.

Viktig är också den normativa effekten: att fler i dag stödjer lagen och anser att det är fel att köpa sex. Återigen, detta ska inte med en liberal utgångspunkt vara huvudmotivet, men liksom att lagen i sig legitimeras med att man vill motverka ett konkret problem som drabbar många utsatta mycket hårt, är normförändringen också positiv. Större motstånd, mindre efterfrågan, mindre problem.

Kritik har riktats mot att sexköpslagen i ren juridisk mening varit ineffektiv. Få förövare har dömts och väldigt få till mer än böter. Där föreslår utredaren en skärpning som verkar välmotiverad, maxstraffet ska höjas från sex månaders till ett års fängelse och genom att göra större åtskillnad för grövre brott ska detta straffutrymme användas mer.

Sexköpslagen tycks ha framtiden för sig. Och om fler länder än Norge följer efter, kan många utsatta få en bättre situation, och den organiserade brottsligheten få sig ett rejält avbräck.

Media: DN, SR, SvD, SVT. Bloggar: Mark Klamberg, Christoffer Fagerberg.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Crille sa...

Missa för allt i världen inte denna svenska journalists träffsäkra samtidsanalys. Krönikorna finns här:

www.korta.nu/jc

Hade hennes penna varit ett svärd hade huvuden rullat i svensk politik! Hon är, mig veterligen, den första svenska journalisten som törs lämna den politiskt korrekta mittfåran.

dopad sa...

A Swedish sexworker on the criminalization of clients
http://www.youtube.com/watch?v=7D7nOh57-I8