tisdag, juli 06, 2010

Helhetspartiet liberalerna

På Folkpartiets dag i Almedalen var det de rödgröna som talade skolpolitik medan Jan Björklund talade äldrereformer. Oppositionens val av fråga och dag för gemensamt utspel är ett exempel på Folkpartiets framgångsrika inmutning av skolan som sitt eget område. Risken att uppfattas som enfrågeparti (DN, SvD) ska givetvis tas på allvar men i grunden är det givetvis något oerhört positivt för ett parti att starkt förknippas med den fråga som näst efter jobben sannolikt blir valets viktigaste.

I skolpolitiken är det andra partier som får förhålla sig till Folkpartiet. De rödgrönas överenskommelse om betygen är därför ett erkännande av det arbete som Jan Björklund och alla andra har gjort. Precis som Per Altenberg kan man fråga sig hur man nu ska se på de tidigare årens fräna kritik från vänster, på senare tid också från de gröna, mot Alliansen, Folkpartiet och Jan Björklund personligen. Det är nog en fråga som inte minst kommer att ställas internt i de olika partierna. (SvD, DN.)

Folkpartisterna kan vara glada över vår fortsatt starka skolprofil men vi har förstås både en sakpolitik och en tradition att föra fram och försvara på en rad andra politikområden. Det gäller de äldre, exemplifierat med den äldregaranti och äldreomsorgsmiljard som Jan Björklund lanserar i dag och som Tommy Rydfeldt berättar om. (DN x2, SvD.) Det gäller också vården. Med Barbro Westerholm, landstingsrådet Birgitta Rydberg, regionrådet Jonas Andersson, med flera har vi också företrädare som med stor kunskap och trovärdighet kan föra fram våra förslag.

Ett liberalt parti måste med nödvändighet stå för en helhetspolitik - för allmänintresset om ni så vill. Folkpartiet har också en tradition av att presentera gedigna förslag och genomtänkta lösningar. Kulturen, energipolitiken, försvaret och företagarfrågorna är ytterligare exempel på områden där vi med fog har en hög svansföring.

Med skolpolitiken i spetsen är det en helhet som borde lova gott inför valrörelsen.

Bloggar: Marcus Grundén, Kent Persson, Almedalen - veckans bloggdebatt?, Malin Danielsson, Jessica Ericsson.

Inga kommentarer: