onsdag, juli 07, 2010

Farlig rödgrön skuggboxning om vården

I skolpolitiken handlade de rödgrönas kompromiss om att förhålla sig till Folkpartiet och lägga sig så nära som möjligt - utan att nå ända fram och med risken att reta upp de interna anhängarna. I vårdpolitiken är strategin tydligen däremot att köra på i invanda vänsterspår.

I sin vårdpolitiska överenskommelse ägnar sig S, V och MP åt skuggboxning - och måltavlan är den ondsinta privata vården. En måltavla som inte finns. I Sverige är i princip all vård den offentligt, solidariskt finansierade. Vissa delar av den sköts av privata vårdgivare - ofta på ett sätt som bidrar starkt till mer och bättre vård för skattepengarna, som bl.a. Folkpartiet visat i vår mångfaldsrapport i landstinget.

Tyvärr är de rödgröna förslagen ändå inte bara slag i luften. De sänder tydliga signaler som i sig är ett hot mot fortsatta fristående framgångar i och för vården. Och de sprider en mörk, orättvis bild av privata vårdgivare som i värsta fall kan drabba patienternas förtroende för sin vård.

Ett högst konkret hot är dessutom avskaffandet av etableringsfriheten - då kan svenskarna och bl.a. stockholmarna se fram mot återupprättad politisk detaljeglering av var vården ska finnas. Hur det då skulle gå med alla nya vårdcentraler, husläkare och den ökade jämlikheten med husläkarbesök hoppas jag att vi inte ska behöva uppleva.


Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer: