fredag, juli 16, 2010

Flexiblare förutsättningar för jämställda föräldrar

Alliansens familjepolitiska program förtjänar att uppmärksammas för bl.a. två saker som föreslås, och en sak som inte föreslås.

Att båda föräldrarna ska kunna vara föräldralediga i hela 30 dagar är kanske inte en omvälvande förändring, men ändå en viktig reform. Mammor och pappor i olika konstellationer får nu förutsättningar för att redan från början lära känna sina barn och ta ett jämställt ansvar för familj och föräldraskap.

En rappare jämställdhetsbonus är också ett viktigt förslag. Bonusen som betalas ut till föräldrar som delar föräldradagarna mer lika, är en mycket bra idé men har varit för krånglig och inte haft avsedd effekt. En direkt utbetalning i samband med föräldraledigheten, inte efteråt, är förstås det mest logiska och kommer förhoppningsvis leda till ett ännu mer jämställt uttag av föräldradagarna.

Liberal familjepolitik handlar om individer, om att ge goda förutsättningar för alla slags familjer, föräldrar och barn. Och bland de berörda individerna är barnen de viktigaste. Barnen har rätt till båda sina föräldrar, och det måste vara en utgångspunkt för hur skattemedel som satsas på familjerna fördelas.

En liberal familjepolitik kan inte med skattefinansiering bidra till ökad ojämställdhet mellan kvinnor och män. Därför är de föreslagna reformerna ovan viktiga. Därför måste vi fortsätta fundera över en utökad individualisering av föräldraförsäkringen, med en större andel kopplad till respektive förälder. Och därför är det viktigt att säga nej till fortsatt utbyggnad av vårdnadsbidraget - en företeelse som stärker de rådande mönstren där kvinnor tar ett större ansvar för föräldraskapet och familjen.

Att införa möjligheten till kommunalt vårdnadsbidrag var en kompromiss för liberalerna. Att ett utökat vårdnadsbidrag inte finns med i Alliansens familjepolitiska plattform är en viktig markering. Framöver måste vårdnadsbidraget utvärderas ur jämställdhetsperspektiv. Fick jag och många andra liberaler bestämma skulle det avskaffas, och det vill vi Kungsholmsliberaler arbeta för.


Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: