söndag, juli 11, 2010

Liberal kompass till externa köpcentrum?

Det bor kanske en politisk, social eller miljömässig samhällsingenjör i varje politiker. I grunden är det förstås något positivt, politik ska ju handla om att bygga och vårda det gemensamma och att skapa ett gott samhälle med bra förutsättningar för alla människor att förverkliga sig själva. När det landar i att lägga livet till rätta bör dock varningssignalerna ljuda, högt.

Moratorium för externa köpcentrum hör till varnings-kategorin. Välmenande, med ett gott syfte, men ett klart exempel på när man lätt låter politiken gå för långt.

Som folkpartist och pragmatisk liberal, som inte skäms för prefixet social-, är jag inte motståndare till politiska beslut som uppmuntrar vissa val och avskräcker från andra. Det handlar om ett pragmatiskt avvägande av hur mycket en frihet och jämlikhet ökar, gentemot hur en annan eventuellt minskar. Ekonomiska styrmedel kring sådant som tobak, alkohol, bilism är i mina ögon god liberal politik på väl valda, avvägda områden.

Förbud och påbud ska man handskas ännu mer försiktigt med.

Jag förstår syftet med Miljöpartiets förslag och kan rentav sympatisera med att vilja minska den externa, bilburna handeln till förmån för både miljövänligare och även i mina ögon trevligare mer promenadknuten stadskärnehandel. Vad som är subjektivt trevligt kan dock inte vara grund för politiska beslut (mer objektivt blir det förstås om man kan göra sakligt gällande att ett folkflertal eller åtminstone ett stort antal invånare delar samma syn). Beslut bör däremot vara evidensbaserade där så är möjligt, och det stödet verkar faktiskt skralt åtminstone för den uppmålade motsättningen mellan externa köpcentrum och stadskärnor (AB).

För det miljömässigt riktiga finns andra ordningar. Det handlar inte minst om det kommunala självstyret. Miljöpartiet får gärna, liksom Folkpartiet där det är motiverat, säga nej till externa handelsetableringar i respektive kommun. Vill staten minska bilåkandet får man använda de egna verktygen. På varje nivå bör en liberal göra noggranna pragmatiska avvägningar baserade på principer och evidens.

Media: AB, DN, DN, Expressen, SvD, SVT. Bloggar: Per Ankersjö, Carina Boberg, Adam Cwejman, Per Hagwall, Kent Persson, Tommy Rydfeldt, Jesper Svensson, Hans Åberg. Hur det är med Miljöpartiets liberalism resonerar Johan Norberg om.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

3 kommentarer:

Danni sa...

Det absurda är att det i min erfarenhet är barnfamiljer som bor i stadens utkanter och förorter som främst handlar i köpcentrumen. På vilket sätt blir det bättre av att dessa istället måste in och trängas med alla andra i stadskärnorna?

Jesper Svensson sa...

Rasmus - De eventuella miljöproblemen med bilburen externhandel består ju bara så länge bilarna drivs med fossila bränslen. Kommer MP vara emot köpcentrum även den dag alla bilar går på el?

Sen finns det ju en annan sida av miljöaspekten - om all handel ska ske i stadskärnorna innebär det ju att mängder av varor måste transporteras in i stan - transporter som främst sker med bullriga, avgasiga lastbilar. Hur många sådana leveranser görs till Ikea varje dag? Elgiganten? Ica Kvantum?

Rasmus på Kungsholmen sa...

Danni och Jesper: intressanta ytterligare miljöaspekter som gör motsättningen stadskärnor/externa köpcentrum än mindre självklar. Som alltid finns flera sidor av mynten.

Ang Jespers första fråga: Bilismen har ju inte bara utsläpps- utan också trängsel- och s.k. sprawl-effekter som ska beaktas. Men på rätt nivå och med rätt avvägningar.