torsdag, juni 17, 2010

Den eviga jakten på ungdomsarbetslösheten

Det fanns en gång en regering som införde en tremånadersgräns innan arbetslösa ungdomar fick utbildning och praktik via arbetsförmedlingen. Först skulle de söka jobb - och det var rätt bra tänkt eftersom unga oftare är kortidsarbetslösa och snabbare kan få ett nytt jobb. Det är nästan alltid bättre att ha foten inne på arbetsmarknaden och bygga på sin erfarenhet än att sysselsättas i olika åtgärder.

Denna tremånadersgräns kallas nu "aktivitetsförbud". Av samma parti som införde den - jo, det var den socialdemokratiska regeringen. Alliansregeringen har inte tagit bort det, för i grunden är det rätt klokt. Däremot har vi sett till att unga arbetslösa får hjälp med coachning och arbetssökande från dag ett. Folkpartiet anser också att tremånadersgränsen inte ska vara absolut, visst ska en ung person kunna få en praktikplats tidigare om det bedöms vara det bästa (något även arbetsmarknadsministern uttryckt).

Detta hindrar förstås inte Mona Sahlin att dra fram det tunga artilleriet (Expressen debatt). Ungdomsarbetslösheten ska bli det stora vapnet den valavgörande jobbmatchen. Synd då att det mer handlar om prat än politik. Sahlin har nu börjat ge regeringen erkännande för förmågan att sköta statens finanser och hantera krisen, men bortser fortfarande från samma kris när det gäller effekterna på arbetslösheten, där unga naturligtvis drabbats hårt.

Alliansregeringen har under tiden levererat verklig politik för ungdomarna och jobben. Utbildningsplatserna i det ordinarie utbildningssystemet är fler än någonsin tidigare. Yrkesutbildningar finns på ett helt annat sätt än tidigare genom yrkeshögskolor och yrkesvux. Gymnasieskolan förändras för att bli bättre både för dem som vill läsa vidare och dem som vill lära sig ett yrke. Lärlingsutbildningar har införts och ett lärlingssystem ska utvidgas med den s.k. lärlingsmiljarden.

Och ungdomar får inte bara stöd i jobbsökandet från första dagen utan arbete. Har de varit arbetslösa i mer än ett halvår finns nystartsjobb med helt slopad arbetsgivaravgift. De rödgröna vill alltså införa något som i princip redan finns, när de talar om avskaffad arbetsgivaravgift för den som anställer en arbetslös 20-25-åring. Samtidigt vill de fördubbla arbetsgivaravgiften för alla andra ungdomar, genom att avskaffa vår halverade arbetsgivaravgift. Netto vill de höja kostnaderna för att anställa unga med 10 miljarder - eller annorlunda uttryckt spara 10 miljarder på ungdomsjobben.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: