lördag, juni 05, 2010

Ja till skattereform - börja med värnskatten

Mycket har gjorts åt de svenska skatterna sedan Alliansen tog makten 2006 - och att gå till val på skattehöjningar blir kanske inte så tacksamt som de rödgröna kan ha trott, att döma av de senaste dagarnas opinionsmätningar. (Synovate: DN, Demoskop: Expressen, DN, SvD).

En viktig skattereform är dock fortfarande ogenomförd. Avskaffad värnskatt vore oerhört välgörande för Sveriges ekonomi, incitamenten för utbildning, karriär och företagande, vår internationella konkurrenskraft, möjligheten att locka kvalificerade högutbildade professionella människor från andra länder till svenskt näringsliv och svensk forskning. Alliansregeringen är på god väg att se till att många fler bara betalar kommunalskatt på drygt 30 procent (med jobbskatteavdrag sänks ju i realiteten den procentsatsen). Minst hälften kvar (för dem som tjänar lite mer) borde också vara en giltig princip för framtiden.

Att ett politiskt parti gör gemensam sak med ett fackförbund är inte så vanligt utanför SAP-LO-rörelsen, men Folkpartiets Jan Björklund och Saco:s Anna Ekström har ett angeläget budskap i dag (DN Debatt). De lyfter fram Globaliseringsrådets oförtjänt ouppmärksammade slutsatser och förslag. Intressanta perspektiv har ju också kommit från den danske nationalekonomen Peter Birch Sørensen som också i en ESO-rapport föreslår en mer genomgripande skattereform (DN Debatt).

Det är agendor som fler än Folkpartiet borde ta till sig, för att vi ska få en långsiktig skattepolitik som lägger grunden för hållbar tillväxt.


Intressant om Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: