tisdag, juni 22, 2010

Mer mångfald i vården

Att konkurrens är bra gäller också vården. Det handlar om kostnader, om att med hjälp av flera olika aktörer få skattepengarna till vården att räcka längre. Men det handlar också och minst lika mycket om idéer. Alla goda tankar måste kunna komma fram och prövas.

I Stockholms län finns en rätt stor mångfald med många fristående vårdgivare, inte minst bland husläkarmottagningar och olika slags specialistvård i mindre skala. Här finns också Sveriges enda privat drivna akutsjukhus: S:t Göran. Det fungerar som landstingets egna sjukhus - alla har jämlik tillgång till vården som betalas med skattepengar genom ett avtal mellan landstinget och sjukhuset, och landstinget äger fastigheterna. Men det har gett mer vård för pengarna och bidragit kraftfullt till en utveckling av arbetssätt och vårdidéer.

Den positiva utvecklingen nås när de goda idéerna sprider sig. Så har fallet varit med S:t Göran och de andra fristående vårdgivarna i Stockholm. Även landstingets egna verksamheter har sporrats av konkurrensen om idéer. Ett exempel är Danderyds sjukhus där man nu har ett positivt förändringsarbete.

Folkpartiet i landstinget vill fortsätta denna utveckling. Framgångsrika S:t Göran har förutsättningar att växa, både sett till organisationen och det rent fysiska utrymmet på sjukhustomten. Kungsholmens akutsjukhus bör därför byggas ut så att de kan ta emot ännu fler patienter i ett växande Stockholm. Och Danderyds sjukhus bör få möjligheten att utvecklas ännu mer och friare genom att drivas av en fristående aktör med landstingsavtal.

Mångfald av vårdgivare betyder också mångfald av arbetsgivare - och möjlighet till bättre arbetsvillkor för personalen (SVT; se också nedan).
Läs mer i dagens SvD (x2), på Folkpartiets hemsida (med hela rapporten), och på Birgitta Rydbergs (FP) blogg. Också Anna Starbrink, Per Altenberg, Olov Lindquist x2, Christoffer Fagerberg, Maria Bergström, Martin Hall, Karl Henriksson (KD), Holmqwist (M) m fl bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: