lördag, juni 12, 2010

Statsfinanserna: Tillförsikt med varningsord

Det börjar nästan bli tjatigt - men nu kommer ytterligare ett ljustecken för ekonomin. Den här gången gäller det statens egna finanser, som Ekonomistyrningsverket rapporterar blir nästan 30 miljarder starkare än de tidigare räknat med. Bakgrunden är förstås att det går bättre för hela den svenska ekonomin.

När fler har jobb, företagen går bättre, och människor vågar använda sina pengar, blir det mer fart i ekonomin. Den goda cirkeln vi eftersträvar är på god väg att komma igång på allvar.

Detta står i skarp kontrast mot den svartmålning som oppositionen gärna ägnar sig åt. Ett av deras argument har ju med snedvriden logik varit att Alliansregeringen har "lånat till skattesänkningar". Nu är det än mer uppenbart att de svenska statsfinanserna är urstarka och att vi i grenarna ekonomisk ordning och krishantering slår de flesta andra västländer.

ESV kommer samtidigt med ett varningsord: vi är inte på helt fast mark ännu, fortsatt budgetdisciplin krävs. Lite samma allvarsord har ju tidigare i veckan Arbetsförmedlingen skickat med. Krissituationer i omvärlden kan påverka oss. Det är också signaler som väljarna förhoppningsvis bär med sig när det efter sommar och semestrar är dags att gå till valurnorna. Vem är bäst lämpad att hantera den svenska ekonomin?

Kompletterar vi sedan med den på många sätt lika viktiga framtidsfrågan vem som är bäst lämpad att hantera utbildningsfrågorna, för en ny kunskapsskola och Sverige som forskningsnation, så hoppas åtminstone jag att svaret borde vara självklart.

Carl B Hamilton reder med sedvanlig klarhet ut siffrorna och går till rätta med oppositionens argumentation. Också Edvin Alam och Erik Svansbo bloggar. Affärsvärlden, DN, GP, Privata Affärer, SvD hör till dem som rapporterat - på nätet ofta mha TT.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer: