onsdag, juni 30, 2010

Könsbyte ska inte hindra föräldraskap

Även personer som byter kön ska ha rätt att kunna bli föräldrar. Den sista resten av tvångssterilisering bör avskaffas. Det är en av de återstående bastionerna för en liberal sexual- och familjepolitik att erövra, och den är på väg att falla. Åtminstone om vi ska hoppas på den dagsfärska utredningen som föreslår inte bara att tvångssteriliseringar ska upphöra utan även att könsbytare ska kunna få spermier och ägg nedfrysta innan de genomgår könsbytet. (Socialstyrelsen.)

Om den situation som har rått hittills behöver man inte säga annat än utredaren Karin Lindells egna ord till DN: "Det är en skam för Sverige att vi fortfarande har tvångssteriliseringar." Jag kan också hänvisa till en person som kan uttrycka det hela med oerhört mycket större inlevelse, Folkpartiets egen Amanda Brihed, som bl.a. i Aftonbladet redogjort för de frihetsingrepp staten gjort sig skyldig till. (Uppdatering: Ännu mer Amanda Brihed, likaså i DN och AB.)

Även i övrigt föreslås välkomna förbättringar av vården för transsexuella. Bemötandet måste bli bättre, diskriminering och kränkningar - som kan ske både medvetet och omedvetet - måste upphöra, nationella vårdprogram och kunskapsöversikter tas fram, och speciella vårdteam upprättas. Vården måste bli jämlik över hela landet. Människor ska inte som i dag behöva skriva sig i Stockholm, för att deras hemlandsting inte ger dem den vård de har rätt till.

Nu gäller det att utredningens förslag också får bli verklighet. (Uppdatering: Folkpartiet kräver att lagen om tvångssteriliseringar rivs upp i enlighet med förslaget.)

Mer media om utredningen: AB, GP, SvD. Bloggar: Agneta Berliner, Carina Boberg, Immanuel Brändemo, Andreas Froby, Seved Monke, Per Pettersson, Helena von Schantz, Fredrik Sneibjerg.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer: