måndag, februari 01, 2010

Tyck till om hur vi ska förändra Stockholm

Folkpartiet vill förändra och förbättra Stockholm - och diskuterar hur med alla som vill, på den särskilda bloggen för idéutvecklingsprojekt. Nu är det fritt fram att ha åsikter och komma med förslag kring det kommunala programmet, som vi sedan ska gå till val på i höst. Där finns mycket intressant. Själv är jag intresserad av det mesta, kanske särskilt hur staden byggs, hur vi skapar förutsättningar för idrottande och motion, hur skolorna ska utvecklas... Och allra främst förstås kulturen, som ledamot i kulturnämnden och delansvarig för den kulturpolitik som vi har fört sedan 2006. Just kulturavsnittet klipper jag ut här direkt:

Kultur

Liberal kulturpolitik syftar till att garantera det fria ordet genom att skapa goda möjligheter för ett dynamiskt och oberoende kulturliv. I en livaktig demokrati är ett fritt kulturliv en nödvändighet. Det utgör grunden i ett öppet samhälle och ger människor möjlighet att växa. Den kulturella infrastrukturen ska vara stark och bärkraftig i hela Stockholm.

Vårt mål är att kulturens kraft ska drabba fler stockholmare. Därför behöver kultursektorn växa ekonomiskt och i publik.

Stödet till det fira kulturlivet ska utformas så att det främjar produktion av kultur med hög kvalitet, och att många människor tar del av den. Kulturstödet ska skapa förutsättningar för att verksamheterna ska kunna planera i god tid, men vara tidsbegränsat och omprövas i grunden vart tredje år.

Staden driver flera viktiga kulturinstitutioner, exempelvis Stadsteatern, Stadsmuseet, Liljevalchs konsthall och Kulturhuset. Målet är att den konstnärliga kvaliteten på dessa institutioners verksamhet ska vara högsta möjliga. Och att de samtidigt ska nå en stor publik från alla delar av Stockholm. Det ska vara fri entré till stadens museer.

Stockholms bibliotek är i utvecklingens framkant. Biblioteken ska ligga där stockholmarna är, och vara öppna när stockholmarna vill gå dit. Såväl mindre ”tunnelbanebibliotek” som större bibliotek med gott om mötesplatser behövs. Ett nytt bibliotek ska förläggas till nya Slussen.

Barn och unga är särskilt viktiga målgrupper för kulturpolitiken. Alla stadens verksamheter ska ha verksamhet särskild riktad till dem. Genom förskola och skola ska alla barn och unga möta kultur i olika former. Stockholms kulturskola ska bedriva undervisning av hög kvalitet för barn och ungdomar på deras fritid. Kulturskolan ska forma utvärderingsbara mål, för att kunna följa upp verksamheten.

För att stimulera tillväxt i kulturlivet, och för att kulturen ska nå större publik, ska kulturpolitiken främja kulturföretagande och skapa goda kontaktytor mellan kulturliv och näringsliv.

Internet och digital teknik kommer de närmaste åren att ha större inverkan på kulturlivet och därmed på kulturpolitiken än vad någon kan förutse. Liberal kulturpolitik tar sin utgångspunkt i alla de positiva konsekvenserna för kulturspridning och skapande som Internet medför. Stadens kulturverksamheter ska aktivt experimentera med hur verksamheter kan utvecklas med hjälp av Internet.

Stadsarkivets och Stadsmuseet har stora arkiv med bilder, film, text, ljud mm som är viktiga delar av stadens kulturarv. Detta ska göras tillgängligt för stockholmarna på ett så öppet och användbart sätt som möjligt.

Kulturlivet skapar viktiga mötesplatser i staden. När nya stadsdelar planeras eller gamla utvecklas ska kulturell infrastruktur och konstnärlig gestaltning integreras i planeringsarbetet.

Temporära utställningar och evenemang på gator och torg gör staden levande. Det ska vara lätt att få tillstånd för kulturevenemang i det offentliga rummet.

Om Folkpartiets interaktiva idéutvecklingsprojekt och vårt kommande program för Stockholm 2010-2014 skriver Lotta Edholm och programgruppens ordförande Björn Ljung på Politikerbloggen. Bloggar Mark Klamberg, Seved Monke, Per Pettersson, Shane Whaley. Läs gärna borgarrådens egna bloggar: Lotta Edholm, Madeleine Sjöstedt. Även i Sundbyberg startar liberalerna diskussion om delar av sitt program, som Mattias Lönnqvist berättar, och i Linköping välkomnar Carina Boberg initiativet.

Intressant om , , , , , , , ,

Inga kommentarer: