fredag, februari 26, 2010

Ytterligare vårdvalssuccé: 50% fler besök hos kuratorer och psykologer

Vårdvalets framgångar är ju något jag påtalat tidigare, här men inte minst i min yrkesroll. Låt mig bara berätta om det senaste exemplet på de positiva trendbrott som Vårdval Stockholm har medfört, något som innebär en stor förändring i många människors liv: de s.k. psykosociala besöken har ökat med 50% i primärvården. Dvs möjligheten att träffa en kurator eller psykolog hos husläkaren eller på vårdcentralen har ökat kraftigt.

Detta är en medveten strategi från Alliansens och inte minst Folkpartiets och Birgitta Rydbergs sida: att göra den nära vården mer tillgänglig så att man söker och får hjälp i tid. På så sätt kan man undvika eventuella större problem i framtiden. Och det resonemanget gäller förstås själen lika väl som kroppen.

2007 i princip fördubblades det ekonomiska utrymmet för de psykosociala besöken. Och i år tas det övre taket. Den högsta ersättningen får mottagningarna för ett visst antal besök men sedan kan de från och med i år alltså ta emot i princip hur många besök som helst.

Fler bloggar: Anna Starbrink

Intressant om , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: