söndag, februari 21, 2010

Tidigare och tydligare betyg

Ett bättre betygssystem är ytterligare en av Alliansregeringens viktiga reformer för en bättre skola, för mer kunskap och arbetsr0. Bättre innebär både tidigare och tydligare betyg. Tidigare, eftersom det tydligt visar hur långt läraren och eleverna har nått i förhållande till kunskapsmålen - och var mer behöver göras, i tid. Tydligare, med fler, väldefinierade steg, för att upplevas som legitima och rättvisa och därmed kunna fungera just som bra utvärderingsinstrument och kvitton på vad eleven kan.

Den bloggande folkpartisten och läraren Runo Johansson har nu i sin yrkesroll fått indikationer på att de nya betygen i Skolverkets tolkning inte blir så tydliga som kan önskas, trots regeringens och Jan Björklunds uttalade intentioner. Det vore oroväckande. Elever och lärare är värda tydliga kriterier och ett rättvist betygssystem.

Intressant om , , , ,

Inga kommentarer: