onsdag, februari 17, 2010

Hammurabi, Birger Jarl och vinster i skoldebatten

Visst hör antiken och medeltiden hemma i historieundervisningen. En av Folkpartiets och Jan Björklunds insatser har varit att stärka historieämnet i skolan. Och ett sådant historieämne kan naturligtvis inte ta sin början med den moderna tiden eller ens renässansen och reformationen - det finns en svensk historia före Gustav Vasa och definitivt en världshistoria före upplysningen eller Columbus!

Hur civilisationen tog sin början - med Hammurabis lagar, Egyptens pyramider och grekernas filosofi och stadsstater, och hur Sverige och världen formades - med kristendom, statsbyggande och handel, måste finnas med i kursplanerna också framöver. Det är skönt att Jan Björklund så tydligt meddelar att Alliansregeringen inte kommer att godta en förändring som innebär att antiken och medeltiden får stryka på foten (Runo Johansson, Seved Monke, Shane Whaley). Dick Harrison bör kunna vara nöjd.

Kurs- och läroplaner är liksom den nya skollag som Alliansregeringen har på gång viktiga styrinstrument för den svenska skolan. Också uppföljning och inspektioner har förbättrats och utökats. Villkoren ska vara tuffa och lika för kommunala och fristående skolor.

Historieundervisningen och inte friskolors vinster är det som politikerna ska bry sig om. Kvaliteten är det vi ska styra efter - inte det ekonomiska resultatet, annat än att det går ihop med sådana marginaler att det säkrar en långsiktig verksamhet.

Frågor om vinster i välfärden - skola, vård och omsorg - blir naturligtvis ställda på särskilda sätt om man har ingångsvärdet att alla sådana vinster per definition är fel och fula. Magnus Andersson resonerar om detta utifrån en annars nedslående undersökning i Lärarnas Tidning.

Intressant om , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: