måndag, februari 08, 2010

Afghanistan: Sverige är en del av världssamfundet

Två döda svenska soldater i Afghanistan är en tragisk förlust för Sverige och framför allt för de stupades anhöriga och vänner. Dödstalen i Afghanistan - nu fyra man för Sveriges del, många fler män och kvinnor för andra länders styrkor, och allra mest för de civila afghanerna - visar vilket osäkert och otryggt land det handlar om, även i den åtminstone tidigare relativt lugna norra delen där den svenska insatsstyrkan befinner sig. Och det visar också varför den svenska insatsen behövs.

Utan säkerhet går det inte att bedriva ett framgångsrikt biståndsarbete, utbilda poliser, bygga och hålla igång skolor och sjukhus, stötta afghanernas återuppbyggnad av sitt land med utbildning, välfärd och näringsliv.

Utan omvärldens närvaro i Afghanistan är risken nära nog total att landet faller tillbaka i inbördes strider, med talibanerna och olika krigsherrar som slåss om makt, inflytande och knarkhandel. Ett sådant Afghanistan skulle fortsätta att exportera oro, osäkerhet, terror och narkotika till grannländerna och definitivt inte vara ett trevligare hemland för de flesta afghaner.

Alliansregeringen och Folkpartiet tar tydlig ställning för att Sverige och världen försvaras i Afghanistan, och att vi måste ta vår del av världssamfundets ansvar. De rödgröna vacklar i den ansvarsfrågan. Hur långt Vänsterpartiets och Lars Ohlys internationella solidaritet och pålitlighet i försvarspolitiken sträcker sig är ännu en fråga att ställa inför regeringsalternativen i höst.

Givetvis ska de svenska soldaterna ha bästa möjliga resurser, med skyddsutrustning, helikoptertransporter och annat. Där har också Folkpartiet och Allan Widman tagit viktiga debatter.

Uppdaterat: Allan Widman skriver i AB och på Newsmill om varför Sverige ska stanna i Afghanistan.

Bloggar: Annika Beijbom, Maria Byström, Sebastian Hallén, Hallén igen, Runo Johansson, Nina Larsson, Seved Monke, Mathias Sundin, Erik Svansbo.

Intressant om , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: