fredag, februari 19, 2010

Atomkraft - ja tack

Snart är Sverige ett stort steg närmare en säkrare energiförsörjning. Hur betydelsefullt det är för vår välfärd och vårt välstånd har inskärpts inte bara av en rekordkall och snörik vinter utan även av ryska gasledningar och kontinentala kolkraftsplaner de senaste åren. Alliansregeringen visar åter, med en energisk Jan Björklund och en modig Maud Olofsson i spetsen, sin regeringsduglighet.

De kan också peka på att också Obama-administrationens i USA nu stödjer ny kärnkraft, för klimatet och kanske än mer för att minska utländskt energiberoende - och minska trycket att borra efter ny olja på den egna kontinentalsockeln.Kärnkraften är också en av få saker som de rödgröna ger rakt besked om: det blir stopp för att byta ut gamla reaktorer mot nya, bättre, säkrare och mer effektiva om de vinner valet. Återstår att se huruvida MP och V kan få med S även på att avveckla våra befintliga kärnkraftverk - som står för hälften av Sveriges elproduktion och jämte vattenkraften är huvudorsaken till vårt relativt lilla koldioxid-avtryck i världen.

Sahlin lär få svårt att övertyga det tunga IF Metall, som ser betydelsen av trygg energiförsörjning för svensk industri och konkurrenskraft och välkomnar Alliansregeringens besked, om det riktiga i att följa Wetterstrand-Ohly-linjen.

Alliansen och Folkpartiet kan inte annat än välkomna om kärnkraften och energifrågan blir en valfråga. Regeringens helhetspolitik för energin innebär ju också tuffare försäkringskrav på kärnkraftsägarna, och satsningar på förnybar energi. Det är en helhet som även Centerrörelsen har all anledning att stöda, och Centern bör med kraft fortsätta driva de gröna näringarnas betydelse för såväl svenska bidrag till den internationella miljötekniken, som svensk industriell utveckling.

Media: DN om regeringens förslag, DN/TT om Obamas reaktorer, DN ledare (Johannes Åman), SvD om regeringsuppgörelsen och C-kritikerna, SvD om Obamas reaktorer, SvD ledare (PJ Anders Linder), Rapport (se också ovan).

Bloggat: Annika Beijbom på NU-bloggen, Christer Sörliden

Intressant om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Joakim Lindmarker sa...

För mig är kärnkraften en rest från nittonhundratalet, ett egoistiskt västvärldsprojekt; osäkert (allt från brytningen i Sibirien till Oikiluotos 1800 säkerhetsbrister), dyrt, och ffa onödigt. Alternativ finns, om du bara hyssjar ner atomlobbygrupperna lite så finns de där.

Rasmus på Kungsholmen sa...

Alternativ välkomnas - framför allt till kol, olja och gas! Var i Köpenhamn häromveckan, mycket vacker stad men Öresundsstranden skämdes av kolkraftverken. Och på andra sidan låg det stängda Barsebäck.