onsdag, februari 10, 2010

Ja till patienternas fria vårdval

Vårdval Stockholm har funnits i drygt två år och hunnit bli bespottat, nedsablat och hårt kritiserat många gånger om. Men ute i vårdens verklighet har resultaten visat sig och gång på gång motbevisat kritikerna.

Vi har fått fler husläkarmottagningar (drygt 30, totalt nu 191), fler husläkare (totalt 120 fler läkare i primärvården), nya närakuter för vård efter kontorstid (totalt 17 st). Över 100.000 fler har valt sin egen doktor eller vårdmottagning sedan 2007, sista året före Vårdval. Läkarbesöken har ökat med 20 procent, samtidigt som sjuksköterskebesöken ligger stabilt och faktiskt ökar något.

Läkarbesöken görs av nya patienter: det är inte fler besök per patient eller fler korta besök som ofta påstås.

Vårdval Stockholm innebär ökad jämlikhet. Det är inte bara tillgängligheten som har ökat, denna tillgänglighet har utnyttjats av människor som tidigare inte gick till doktorn så ofta, tillräckligt eller i tid. Den största ökningen av läkarbesök har skett i s.k. utsatta områden. Nu görs det - för första gången - lika många läkarbesök där som i rikare delar av länet. De nya husläkarmottagningarna finns också spridda över länet, många i s.k. utsatta områden eller områden där det tidigare inte fanns så mycket primärvård. På mottagningar i områden med lägre inkomster finns också större resurser per patient.

Nu presenterar de rödgröna slutligen sitt alternativ, men som min chef Birgitta Rydberg påpekar så är det inte så mycket nytt: att styra pengarna mer utifrån patienternas diagnoser och olika åtgärder är sådant som utreds, på Alliansens uppdrag. Alliansen har också beslutat om att nästa år införa nästa generation av Vårdval Stockholm - med ännu tydligare koppling till människornas vårdbehov.

Mindre politisk detaljreglering är vad Vårdval Stockholm har inneburit. Etableringsfriheten innebär att alla vårdgivare som uppfyller kraven får erbjuda invånarna vård. Valfriheten innebär att det är patienterna/invånarna själva som bestämmer vilken läkare och vårdmottagning de vill tillhöra. Det är inte bostadsområden och stadsdelar utan människors val och behov som avgör hur vården utformas och hur resurserna fördelas.

Bloggat: Gunilla Gustafsson

Intressant om , , , , , , , ,

Inga kommentarer: