måndag, februari 15, 2010

Lärarkarriärer ger bättre skolor

Duktiga lärare skapar en bra skola, och för att locka de bästa i framtiden krävs inte bara en bättre lärarutbildning och tydligare lämplighets- och kompetenskrav utan också högre status. För att lärare ska vara ett attraktivt framtidsyrke måste det vara möjligt att göra karriär i skolans värld. Jan Björklunds reformer på riksplanet har berett vägen, och nu tar Stockholmsalliansen ett viktigt steg när man inrättar tjänster som lektorer och utvecklingslärare.

Det är en del av en lovande programförklaring för fortsatt förändring och förbättring av Stockholms skolor, som Lotta Edholm och hennes Alliansvänner skriver om på Politikerbloggen. De har ett viktigt grundbudskap: politikens uppgift är inte att detaljreglera skolan - utan att ge de enskilda skolorna förutsättningar att leverera. De olika lösningarna kan se olika ut.

Mark Klamberg bloggar om fler forskare i Stockholms skolor.

Intressant om , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: