torsdag, februari 04, 2010

Arbete som lönar sig ger rejäl pension

Svenskarna och inte minst svenska pensionärer har fått flera glada nyheter i dag. Sysselsättningen har ökat sedan 2006 - trots den svåra ekonomiska kris Sverige och världen har gått igenom (SvD, AB). Om detta skriver Per Altenberg, som också liksom jag påpekar att det viktiga är skillnaden tack vare regeringens politik. Hur hade det sett ut utan den sysselsättningsökning som skedde efter maktskiftet, till stor del tack vare Alliansens jobbpolitik?

Att det blir fler som jobbar gynnar förstås alla i samhället - inte minst pensionärerna. Hur pensionerna utvecklas är ju beroende av hur den svenska ekonomin går, liksom all välfärd är beroende av att många arbetar och betalar skatt.

Pensionärerna kan nu också se fram mot att få ännu lägre skatt. Moderaterna och Centern har anslutit sig till och Kristdemokraterna och Jan Björklunds Folkparti (SvD, DN/TT). Alliansen har sänkt pensionärernas skatter i ett par omgångar, senast nu vid årsskiftet vilket parerade en stor del av inkomsttappet p.g.a. den konjunkturrelaterade pensionssänkningen. Förvisso har de som fortfarande arbetar fått ännu större skattesänkningar, men det är ju också högst motiverat, just för att lägre skatt på arbete ger fler som arbetar. Det ska löna sig att arbeta jämfört med att inte göra det, det ska löna sig att utbilda sig, och det ska löna sig att jobba några år extra och vänta med pensionen till 67 eller 70. Och det lönar sig även därefter - med en bättre pension.

Alliansens linje är tydlig: Fler ska få behålla mer av sina egna pengar, såväl de som arbetar som de som har arbetat och gått i pension. Vad den rödgröna politiken går ut på är som vanligt oklart - förutom att många kommer att få behålla mindre av sina egna pengar. I den rödgröna världen ska pensionärerna "kompenseras" genom att vanliga inkomsttagare får högre skatt. Hur det ska ge en positiv effekt på pensionerna återstår att se. Även Seved Monke är frågande.

Först arbete som lönar sig och sedan en rejäl pension: Pensionärerna, regeringens starkaste väljargrupp, kan med fullt förtroende fortsätta att stödja Alliansen. Sedan gäller det att samma Allians också blir bättre på de ungas frågor - och på att visa hur jobb- och utbildningspolitiken är det bästa även för de unga. "Ungdomsskatten" - en återställare som fördubblar arbetsgivaravgiften för dem som anställer unga - borde få även yngre svenskar att kritiskt granska de rödgrönas alternativ.

Mer bloggar: Runo Johansson, Seved Monke, Mats Persson och Christer Sörliden om statistik, siffror och sysselsättning.

Intressant om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

8 kommentarer:

Bengt sa...

Dom skattesänkningar för pensionärerna som Alliansen tvingats till är verkligen inget att skryta om. 2009 års sänkning betydde ett par tior för en "normal" pension. Årets sänkning är ju större men resulterar ändå i en pensionsänkning på 200-300 hundra i månaden, tack vare bromsen.
I övrigt upprepar du ju bara samma klycha som M har skapat för att legalisera pensionärsstraffskatten.
Jag kan inte tänka mej att det finns en enda så dum politiker, så dom själva tror på detta dravel!
Hur bra måste det gå för Sverige för att vi ska få kompensation för det extra tusenlapp vi betalar varje månad? Var är förbättringen från de 3,5 år som gått?
Du talar mycket om vad som ska löna sig, men inte ett ord om hur vi pensionärer ska livnära oss!

Rasmus på Kungsholmen sa...

Bengt, hittills har Alliansen prioriterat dem som arbetar, det är en medveten och öppet deklarerad politik. Ingen har ju fått betala mer skatt för att andra har fått behålla mer. Ni betalar inte en "extra tusenlapp" mer än tidigare. (Sedan betalar ju också de som arbetar ännu mer till statskassan via löneskatten, en del av arbetsgivaravgiften.)

Motivet är väldigt pragmatiskt: Lägre skatt på arbete ger fler som arbetar vilket för det första ger högre intäkter till det offentliga och bättre välfärdstjänster, och för det andra ger en bättre ekonomi generellt sett och bl.a. högre pensioner.

Men även pensionärerna har fått skattesänkningar och hade inte skatten sänkts för dem vid årsskiftet hade krisen lett till betydligt sämre pensioner än vad det nu blev. Och nu kommer det ytterligare skattesänkningar även för pensionärer.

Det lilla som kan sägas om de rödgrönas alternativ är att de gärna minskar skillnaden - genom att framför allt höja skatten för dem som arbetar. Vilket riskerar att ge färre jobb, lägre skatteintäkter, mindre tillväxt och lägre pensioner...

Bengt sa...

Visst betalar jag mer skatt än tidigare!
På 50-talet betalade jag bara 50 kr i månaden. Men nu pratar vi om i dag och då betalar jag runt 1000 kr mer än andra i samkhället Det kan du inte förneka!
Så varför tycker du att just pensionärerna skall undantas från alla ekonomiska förbättringar i samhället?
Dom skatteändringar du hänvisar till är ju som en pink i havet.
Om vi verkligen ska få några förbättringar så måste dom rimligtvis vara högre än den merskatt vi betalar, annar är det inga förbättringar, bara förändringar!
Men om vår merskatt gör att det går bättre för samhället och bättre för pensionärerna så undrar jag: Hur mycket mer måste vi pensionärer betala i skatt för att vi ska bli kompenserade för den merskatt vi betalar? En matematik som nog Rasmus eller någon annan moderat säkert kan svara på!

Rasmus på Kungsholmen sa...

Bengt, det jag menade var att du eller andra inte har fått mer skatt för att andra har fått lägre. Däremot betalar de som inte arbetar högre skatt än dem som arbetar. Och det är en ordning som jag tycker är fullt rimlig.

När har jag påstått att pensionärer ska "undantas från alla ekonomiska förbättringar"? Pensionerna blir ju tvärtom bättre ju bättre det går för den svenska ekonomin - vilket bygger på att fler arbetar. Likaså den vård och omsorg som inte minst våra äldre använder och behöver, eller för den delen kollektivtrafik med pensionärsrabatt.

Arbetslinjen har bidragit till att Sverige klarat krisen hyfsat bra - bättre än många andra länder. Det tjänar alla på. Inte minst pensionärerna.

Bengt sa...

Du undrar när du sagt att ”pensionärerna undantas från alla ekonomiska förbättringar”? Men se bara vad du skriver på raden ovanför! Där säger du att det är fullt rimligt att de fattigaste ska betala högre skatt än rika.

Att den orättvisa skatten renderar i fler jobb finns inga som helst bevis på
Om det ändå är så, så har experimentet nu kostat 75 miljarder kronor, hur mycket blir det per jobb? Och hur många färre jobb skulle det blivit om även pensionärerna skattat efter samma tabell som övriga?

Du hävdar också att alla tjänar på den här metoden, även pensionärerna.
Men hittills har vi inte tjänat en enda krona! En liten skattsänkning och en stor pensionsänkning blir ett minus, en försämring, inte förbättring!

Men nu i elfte timmen före valet, har ju såväl M som C och Kd insett hur missgynnade pensionärerna blivit, och börjat lova guld och gröna skogar!
Men det blir väl som vanligt, bara luftballonger!
/ Bengt

Rasmus på Kungsholmen sa...

Men att inte få del av jobbskatteavdraget, som dem som arbetar, är ju knappast detsamma som att "undantas från alla ekonomiska förbättringar", eller hur?

Delvis tack vare regeringens politik har Sverige klarat sig hyggligt genom den värsta globala ekonomiska krisen på årtionden. Självklart har det gynnat även pensionärerna.

Minskningen av pensionerna är olycklig för alla som drabbas, men beror ju på ekonomins utveckling i stort - som trots regeringens politik har varit dålig under de krisår vi nu går igenom. Men det kunde ha varit sämre.

I principfrågan hävdar jag fortsatt med bestämdhet att det inte är något orimligt i att sänka skatten först för dem som jobbar och så det känns bäst i plånboken för dem med låga och medelhöga inkomster: sjuksköterskan, vårdbiträdet, metallarbetaren, läraren osv som har fått 1-2.000 kr mer per månad.

Att höja skatten för dem - som de rödgröna vill - gör ju knappast pensionärerna lyckligare.

Bengt sa...

Jag beklagar djupt att du har den inställningen, men mot dumhet kämpar ju även gudarna förgäves!
/ Bengt

Rasmus på Kungsholmen sa...

Och jag beklagar debattörer som inte kan acceptera andras annorlunda åsikter, även om de inte blir övertygade av argumenten. Jag förstår att du anser att pensionärer och arbetande ska beskattas lika. Jag tycker att det kan vara ett rimligt mål att sträva mot, men anser inte att det är orimligt att först sänka skatten för dem som jobbar, för att komma till rätta med en strukturellt för låg sysselsättningsgrad.

För övrigt har vi ju olika inkomstskatter beroende på kommun och landsting också. Trots utjämningsskatt.