måndag, maj 31, 2010

Populisternas enfrågebudget

Vad kan sägas om Sverigedemokraternas budgetalternativ? Att partiet i god populistisk anda vill vara alla goda gåvors givare - skatterna ska vara låga men bidrag och försäkringsnivåer generösa. Och att SD trots alla dessa löften om mer pengar till pensionärer, kommuner, a-kassan, försvaret, osv befäster sin ställning som ett enfrågeparti.

För hur ska allt betalas? Med minskad invandring - samt nedskärning på biståndet. Det är fortfarande de främmande som står i fokus.

Jag ska inte fördjupa mig i hur SD har räknat - frågetecken reses dock bl.a. av professor Jan Ekberg, som har forskat mycket på just invandringens påverkan på samhällsekonomin. Som alltid kan man dock undra hur de långsiktiga kalkylerna med en åldrande befolkning i ett glesbefolkat land ska gå ihop med denna fixering vid minskad invandring, även om vi utgår från att det vore praktiskt och politiskt genomförbart sett bl.a. till våra internationella åtaganden. En misslyckad integrationspolitik kostar pengar, men har vi - förutom de medmänskliga perspektiven - råd att stänga gränserna?

Hur ett minskat bistånd ska göra att färre ska vilja fly sina hemländer och bistra ekonomiska eller politiska förhållanden är också svårt att inse. Särskilt om fler rika västländer skulle välja samma väg - eller är det bara Sverige som ska undfly internationellt ansvar?

Media: DN, SR, SVT.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

16 kommentarer:

Unknown sa...

Som SD skriver i sin skuggbudget så vill de minska invandringen till en nivå i likhet med andra europeiska länder. Alltså inte undfly vårat internationella ansvar.

Att SD dessutom faktiskt vill ge mycket mer pengar till UNHCR ger att antalet riktiga flyktingar som hjälps faktiskt troligtvis kommer att öka med SD:s politik. Förutsatt att man går med på att det är mycket billigare att hjälpa flyktingar nära sina hemländer än i (jättedyra) Sverige.

Angående ditt påstående att invandringen skulle vara svaret på de ökade pensionskostnaderna så rekommenderar jag dig att läsa den statliga rapporten "Invandringen och de offentliga finanserna" där det tydligt framgår att invandringen INTE är lösningen. Det är bara att googla upp den.

Rasmus på Kungsholmen sa...

Vilket i så fall får besparingsförhoppningarna att verka ännu mindre realistiska.

Invandringen är inte svaret. Stoppad invandring vore nog förödande. Konstaterar att redan förordet till rapporten du hänvisar till säger:

1) Varken en ökad eller en minskad invandring kan därför sannolikt ses som en lösning för en framtida ansträngd offentlig ekonomi.

2) Helt avgörande för invandringens effekter på de offentliga finanserna är hur bra invandrarnas integration på arbetsmarknaden fungerar.

En väl fungerande integrationspolitik krävs för att både ge de nya svenskarna goda förutsättningar, stärka samhällsekonomin, och klara den demografiska utmaningen.

Unknown sa...

Vad bra att du tar till dig att invandring av den typ vi har idag inte är lösningen på finansieringen av framtida pensioner, då behöver du inte sprida den missuppfattningen mer.

Att det är en väl fungerande integrationspolitik som behövs är nog alla överens om. Frågan är ju vad det är. Och kanske även hur många det är rimligt att vi ska kunna ta emot per år och samtidigt kunna integrera på ett bra sätt.

Läs gärna igenom hela rapporten, den är faktiskt rätt bra.

Emma sa...

Märks att du inte läst budgeten...

"långsiktiga kalkylerna med en åldrande befolkning..."
Detta är inte en långsiktig budget. Detta är en budget för den kommande mandatperioden.

"minskat bistånd ska göra att färre ska vilja fly sina hemländer..."
SD vill öka anslagen till den delen av biståndet som faktiskt syftar till att hjälpa flyktingar.

Rasmus på Kungsholmen sa...

Nej, jag påstår inte att det är lösningen på pensionerna. Men däremot att en öppenhet mot omvärlden för invandring, arbetskraft såväl som flyktingar, kan bidra till framtidens välstånd och konkurrenskraft.

Lyckad integration kräver utbildning, praktik, arbete och ansvar istället för passivisering och omhändertagande av människor som i många fall visat stor initiativförmåga och kraft i att ta sig hit.

Rasmus på Kungsholmen sa...

Emma: Är tanken att öka invandringen nästa mandatperiod menar du, efter denna drastiska minskning?

Och visst behöver vi se hur biståndet fungerar för att få bättre och bästa effekt, men att hjälpa länder att få till stånd en utveckling mot välstånd och demokrati på hemmaplan syftar ju i förlängningen till att förhindra situationer där människor känner att de måste fly.

Unknown sa...

SD vill begränsa flykting och anhöriginvandringen från icke europeiska länder till ungefär 10 % av dagens nivåer på runt 30-40 000 per år.

Det skulle vara intressant om även du Rasmus kunde säga hur många du vill ska invandra från denna grupp (utomeuropeiska invandrare). Vi kan väl ta det lite längre perspektivet fram till 2020.

Dagens politik 300 000 - 500 000

SD 30 000 - 50 000

Rasmus - ?

Själv ligger jag ganska nära SD, men där invandringen byts nästan helt från flykting/anhörig invandring till
meritokratiskt grundad invandring. Dvs personer med kompetens som vi faktiskt behöver.

Rasmus på Kungsholmen sa...

Den sifferexercisen har jag varken kunskap för eller lust till. De som har skyddsskäl ska få asyl och flyktingstatus. De som har eller skaffar ett arbete har också anledning att få stanna. Hur många tiotusentals eller hundratusentals det blir är svårt att säga.

Unknown sa...

Men det är ju antalet som allt handlar om.

Det finns hundratals miljoner människor som idag inte kan leva värdiga liv. Enligt dig så borde vi hjälpa dem alla genom att låta dem bo i vårat land, eller?

Vi har idag ett antal regler som håller antalet på dagens nivåer:
Vi gör det väldigt svårt att få visum, de får inte söka asyl på våra ambassader, måste söka asyl i det EU-land de först åkte till, måste ha flyktingskäl för att få stanna osv.

SD vill införa hårdare regler för att minska antalet, andra som MP vill ha mjukare regler för att öka antalet.

Vi tar inte emot alla flyktingar, har ingen möjlighet till det och det enda vi kan diskutera är just hur många av dem vi är villiga att ta emot. Själv tycker jag det är smartare att anpassa invandringen efter vad som är bra för oss och sen hjälpa flyktingarna nära sina hemländer där man får mer för pengarna.

Rasmus på Kungsholmen sa...

Nej, vi kan inte hjälpa alla. Men vi ska hjälpa så många vi kan. Jag tycker personligen att vi behöver bli mer generösa t.ex. med att ge flyktingstatus och inte bara asyl av humanitära skäl, som på nåder. Vi behöver också dra ett gemensamt lass i EU. Men om vi stänger ute människor gör vi ju inte den helheten bättre. Det är ju du som är fixerad vid antalet. På vilket sätt blir de som inte kan få vår hjälp hjälpta av att ännu färre får den?

Sedan är frågan vad som är "bra för oss". Rapporten du hänvisade till konstaterar ju också att invandringens kostnader inte kan vara så stora, och rapportförfattaren själv, professor Ekberg i Växjö, reste ju stora frågetecken kring SD:s besparingskalkyler på invandringen.

Unknown sa...

Olika invandrare kostar olika mycket. Krigsskadade flyktingar med låg utbildning kostar mest. Högutbildade, speciellt med kompetens som saknas i ett land bidrar ofta till rikare samhälle. Det är vad jag menar med de som är bra för oss.

Så du vill ha en mer generös invandringspolitik än vi har idag. Vill du fördubbla antalet så vi kommer ta emot runt 1 000 000 ytterligare utomeuropeiska medborgare fram till 2020?

Vi kan diskutera hur mycket de kommer att kosta och jag gissar att du vill ligga runt +-0 och jag en 50-200 miljarder extra om året.
Vi får vänta tills det finns mer/bättre forskning på området och hoppas att du har rätt under tiden.

Men tänk hur många fler Södertälje, hur många fler Rosengård, Tensta, Rinkby och Gottsunda som kommer att skapas. Hur många fler misshandlar, hur många fler våldtäkter, hur mycket starkare den organiserade brottsligheten kommer att bli. Det är egentligen det som gör mig negativ till flykting/anhörig invandringen. Jag vet hur det är att växa upp i en skola med bråkiga invandrarungdomar, det vill jag för allt i världen låta mina egna framtida barn slippa.

Rasmus på Kungsholmen sa...

Sifferexercisen intresserar inte mig. Men rapporten du själv hänvisade till visar ju uppenbarligen att de stora kostnaderna (eller besparingarna) inte går att hänföra till invandringen.

Misslyckad integration kostar och vållar stora problem. Inte invandring. Och brott och bråk förekommer som bekant i flera grupper. Varför ska just gruppen "invandrare" klumpas ihop?

Är slutsatsen att det är främlingsrädslan mer än (högst skakiga) ekonomiska besparingar som ger invandringsfixeringen?

Unknown sa...

Nej det handlar inte om "främlingsrädsla". Jag har flera nära vänner som inte är etniska svenskar, arbetar dagligen nära med utlänningar så kom inte med någon fjantig främlingsfientlighet.

Undersökningar om olika länders förmåga att integrera invandrare visar att integrationen fungerar bättre i Sverige än de flesta andra europeiska länder. Att tro att vi ska lyckas göra integrationen signifikant mycket bättre är tyvärr bara önsketänkande.

Det är ju precis min poäng att det är skillnad på invandrare och invandrare. Flyktingar och deras anhöriga kommer tyvärr att på grund av sin dåliga ställning på arbetsmarknaden hamna som ny underklass. Som du säkert vet så är det i dessa socialt utsatta grupper som våldsbrott och organiserad brottslighet främst växer.

Det är synd att du inte vill ta till dig siffrorna eftersom det är just i det stora antalet flyktingar o anhöriga som problemet ligger.

Rasmus på Kungsholmen sa...

Skönt att höra. Min fundering var ju dock också mer generell, kring det budgetalternativ som SD har presenterat. För om det inte är trovärdigt att minskad invandring ger de besparingar som förespeglas, varför ska den då genomföras?

Vad är det för integrationsundersökningar du refererar till? Hur mäter de integration? Skulle du hävda att vi är bland de bästa i klassen? För visst har man hyfsad ekonomisk standard i Sverige men utanförskapet kan ju vara stort också på andra sätt.

Ett stort problem är att vi har haft en stor flyktinginvandring där många människor har passiviserats. Vägarna in till arbetslivet har varit för långa eller krångliga. Det är det vi måste göra något åt. För vi kommer att behöva mycket arbetskraft i framtiden. SvD hade en intressant artikelserie i sin näringslivsdel om dessa utmaningar, finns på nätet.

Och oavsett sifferfrågorna kommer vi inte ifrån att personer med skyddsskäl enligt min mening bör få stanna. Det handlar om individuella människor, inte antal. Sedan vill jag öppna betydligt mer för arbetskraftsinvandring vilket borde ge positiva effekter på integrationen i stort. Är det något du välkomnar?

Unknown sa...

m flykting/anhörig-invandrigen minskas med 90 % så kommer det ge stora statsfinansiella vinster. Jag tror att siffror i närheten av vad SD uppskattar är rimliga, du tror annat. Vi kommer nog tyvärr inte längre i den diskussionen just nu.

Angående integration.
Läs gärna vad din alliansbroder Andreas Carlgren skrev när han var Integrationsverkets generaldirektör:

"Gång på gång påstås att Sverige har misslyckats med integrationen eller att vi internationellt sett är sämst på integration.

I internationellt samarbete möter jag en helt annan inställning. Då väcker Sveriges stora andel invandrare förvåning. Imponerande och avundsjukt sneglar länder som Tyskland och Nederländerna på den omfattande och finansierade undervisningen i språk för nyanlända. Vi satsar mer på språkutbildning än de gör när de är klara med sina reformer. Och när Tony Blair signalerar omläggning av mottagandet i Storbritannien vänder sig medarbetare på Home Office till Sverige - som de säger: ni ligger längst fram."

http://www.dn.se/debatt/sex-av-tio-invandrare-i-arbete-placerar-sverige-i-varldstopp-1.510949

Om du vill ha mer vetenskaplig jämförelser så läs om
"Migration Integration Policy Index" Där Sverige rankas som bäst i Europa!
http://www.integrationindex.eu/multiversions/2712/FileName/MIPEX-2006-2007-final.pdf

Skyddsskäl fungerar som argument för vårt närområde. Men när mer än 1 miljard människor lever på mindre än 1$ om dagen och 27 miljoner uppskattas leva som (riktiga) slavar så blir det futtigt. Vill du hjälpa människor så är flykting/anhörig-invandring ett extremt dyrt och ineffektivt sätt. Vi kan hjälpa mångdubbelt fler om vi lägger om våran politik och hjälper flyktingar och andra i nöd i deras närområde. Varför ska vi välja att hjälpa just de som lyckats smuggla sig till Sverige?

Arbetskraftsinvandring kan vara rimligt, men inte när arbetslösheten ligger runt 9-10 %.

Rasmus på Kungsholmen sa...

Jag konstaterar bara att den kommentator/expert som också står bakom rapporten du själv hänvisade till, inte tror på de stora besparingarna. Han konstaterar också att många trots allt har arbete efter några år men att några undanträngningseffekter på arbetsmarknaden egentligen inte kan påvisas.

Därmed inte sagt att integrationen på ffa arbetsmarknaden inte kan bli bättre. Visst har vi säkerligen i stora delar ett väl fungerande mottagande och bra språkundervisning (även om den också kan förbättras). Samtidigt måste vi bli bättre på snabbare vägar in i arbetslivet, på mindre omhändertagande som passiviserar och mer förtroende för eget ansvar och självkänsla.

Arbetskraftsinvandringen är intressant både för att människor som har ett arbete lättare ska kunna få stanna, dels för att människor som ursprungligen söker sig hit av asylskäl borde kunna "byta spår" om de får ett jobb och kan visa på det. Det handlar inte bara om specialiserade bristyrken. Samtidigt som vi har såväl en krisrelaterad som strukturell arbetslöshet finns ju behov också av arbetskraft för "vanliga" jobb på sina håll. Och den strukturella arbetslösheten gör vi något åt nu, med alliansens jobbpolitik, som förhoppningsvis fortsätter och fördjupas nästa mandatperiod.

Ang flyktingarna så kan vi självklart inte hjälpa alla. Vi ska också ge hjälp via UNHCR och internationella biståndsorganisationer på plats t.ex. i flyktingläger i grannländer osv. Men för många är det inget alternativ. Kristna irakier, politiska regimkritiker i Iran och andra länder, homosexuella från båda dessa och flera andra länder, exempelvis. Sedan måste vi naturligtvis också arbeta för en vettigare invandringspolitik totalt sett i Europa.