tisdag, maj 25, 2010

Motprestation för socialbidrag

Den som lever på försörjningsstöd men som kan arbeta, bör ge en motprestation till samhället. Och den som börjar arbeta och tjäna pengar bör inte omedelbart förlora hela sitt försörjningsstöd. Det är två av Folkpartiets förslag för att förändra socialtjänstlagen och underlätta för människor att ta sig ur det utanförskap som bidragsberoende skapar.

Det är två högst rimliga förslag. Att kommuner som med krav på motprestation lyckats få ned socialbidragstagandet inte ska få fortsätta med det är på motsvarande sätt helt orimligt. Exemplet som lyfts fram är Landskrona, där 30 timmars praktik varje vecka har varit obligatoriskt för arbetsföra bidragssökande. Lika orimliga blir dagens marginaleffekter för de socialbidragsmottagare som får jobb och börjar tjäna pengar - de borde kunna få tjäna en slant på t.ex. korttids- eller deltidsjobb under några månader innan försörjningsstödet börjar trappas av.

Av vissa kommer de nya förslagen säkert att utmålas som hårdare tag mot dem som har det svårt - men vad det handlar om är rättvisa, en ambition att förbättra förutsättningarna för dem som annars riskerar att passiviseras. Arbetsföra bör få stöd och hjälp till arbetslivet - med utbildning, praktik och arbetsgivarkontakter. Sällan har uttrycket "att ställa krav är att bry sig om" varit mer motiverat.

Och om det behöver sägas - de som inte är arbetsföra och familjer med knappa levnadsförhållanden som behöver utfyllnad i hushållsekonomin ska självfallet även i fortsättningen kunna få försörjningsstöd utan krav på motprestation.


Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: