måndag, maj 24, 2010

Tunt med sverigedemokrater?

Svenskarnas positiva syn på invandrare är ett mycket lovande besked inför framtiden (DN Debatt). Att stödet för invandring har fortsatt att öka under de senaste årens kris kan verka förvånande - men invandring är förstås en framtidsfråga också av krasst ekonomiska skäl för ett åldrande Sverige. Den demografiska utmaningen kan säkerligen ha påverkat svenskarnas positiva attityd - liksom en ständigt större kontakt med omvärlden och minskad ovana eller rädsla för det främmande.

En positiv inställning till invandring bäddar förstås för bättre integration - inte minst genom att nya svenskar snabbare och lättare kan komma in i arbetslivet. Där lovar Folkpartiets och Alliansregeringens Nyamko Sabuni bättring även från det offentligas sida (E24).

Passande nog kom SOM-rapporten om invandringen samtidigt som en opinionsmätning som rubriceras med "ras för Sverigedemokraterna" (Expressen, DN, SvD, AB). Opinionsmätningar ska förvisso tas med en nypa salt, men den mer bastanta och långsiktiga SOM-rapporten ger ändå råg i ryggen för liberal framtidsoptimism - det bör bli tunt med sverigedemokrater.

Ytterligare en mätning visar hur SD:s stöd försvagas i sitt starkaste fäste, Landskrona (samtidigt som Folkpartiet är kommunens största parti; HD, SvD). I en annan kommun, Ljusdal, verkar det ännu tuffare. Där har den ende SD-kandidaten sparkats - p.g.a. en för positiv syn på invandring... (SvD, Hela Hälsingland).

Bloggar om färska opinionsmätningar, attityd till invandring, och Sverigedemokrater gör Per Altenberg, Amanda Brihed, Maria Byström, Peter Kjällkvist, Seved Monke, Per Pettersson, Christer Sörliden och Martin Ängeby/Liberati.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

2 kommentarer:

Mr S sa...

Det finns dock undersökningar som har undersökt svenskarnas inställning till invandringen på ett korrekt formulerat sätt. Dessa visar en förkrossande övervikt för de som vill minska invandringen. Enligt en sådan studie, Mayda & Facchini (2003), ville:
- 26 % av svenskarna minska invandringen kraftigt
- 27 % ville minska den lite,
- 27 % ville låta den vara som den var då,
- 8 % ville öka den lite,
- 2 % ville öka den mycket.

Totalt sett ville alltså 53 % minska invandringen, medan bara 10 % ville öka den. Dessa data är resultatet av ett forskningsprojekt som tagit fram data från en rad länder. Dess resultat har publicerats och genomgått sk peer-review, vilket SOM inte gör, generellt. Som källa har den därför mycket högre trovärdighet än SOM angående den faktiska attityden till invandringen i Sverige.

Länk:
http://ftp.iza.org/dp3512.pdf

Läs mer om: http://politisktinkorrekt.info/2010/05/24/analys-som-undersokning-vantolkas-av-media/

Rasmus på Kungsholmen sa...

Opinionsmätningar är alltid osäkra att luta sig mot. Vad Sveriges kanske mest ansedda statsvetare och mest erfarna opinionsmätare i den bästa bemärkelsen, vid bl.a. Göteborgs universitet, kommer fram till har dock stor trovärdighet. Inte minst, som bl.a. DN skriver om idag, för att samma frågor har ställts återkommande under en rad år. Trenden är då tydlig. Bilden är ju också att svenskarna var betydligt mindre positiva till invandring i början av 90-talet, med i samma grad "korrekta" formuleringar. Det är nog också den bild många har: Sverige har blivit mer öppet och tolerant, vi är mindre rädda för det främmande, och vi har inte upplevt en så skakande ekonomisk kris och omställning som då.