måndag, maj 31, 2010

Flumskolans återkomst?

Vem står för den flummigaste skolpolitiken? Folkpartiet och Jan Björklund, tycker uppenbarligen Miljöpartiets Maria Wetterstrand. För mycket ordning och reda och betyg, och för lite kreativitet, är det gröna betyget på alliansregeringens FP-märkta skolpolitik. Och så storsläggan: för lite evidens. I går kväll möttes de två i SVT:s Agenda.

Låt oss då börja med att konstatera att den pedagogiska forskningen både är splittrad och svag, och ofta känns rätt politiserad, t.ex. i frågan om betyg. (Se t.ex. Johannes Åmans ledarkommentar i DN.) Det är ett problem i sig och vi behöver mer forskning. Vad erfarenheten visar är dock att svensk skola har minskat på utvärderingen och betygssättandet, som nu kommer internationellt rekordsent i åttonde skolåret. Samtidigt har såväl våra kunskapsresultat som våra placeringar i olika internationella jämförelser sjunkit, inte minst vad avser matematiken.

Betyg handlar inte om att stämpla någon. Det handlar om att tydliggöra för såväl eleven och föräldrarna som skolan hur elevens kunskaper förhåller sig, och om att på ett mindre dramatiskt sätt vänja sig vid betygen som utvärdering.

Nivågruppering handlar inte om nedvärderande sortering, utan om att möta och ge varje elev det stöd och den stimulans han eller hon behöver på rätt nivå.

Lika lite handlar kraven på ordning och arbetsro - och förändringarna av lärarnas och skolans befogenheter - om hårda tag mot skolbarn. De som har störst nytta av arbetsro är de elever som har svårast att hänga med eller ta igen skolarbetet och har minst hjälp hemma eller på andra platser.

Skolan är en arbetsplats som ska präglas av säkerhet, trygghet och respekt. För lärarna och de andra vuxna, och för barnen. Elevers rättigheter har stärkts, lärarutbildningen ska reformeras, lågstadiet ska återupprättas för att ge bästa möjliga start och hjälpa elever med svårigheter så tidigt som möjligt.

Flummigt? Eller kunskapsfokuserat och omtänksamt?

Media: SVT, Aftonbladet med Lena Mellin, Expressen. Bloggar (som bl.a. ger svar på tal om MP:s egen skolpolitik): Per Altenberg, Marcus Grundén, Pär Gustafsson, Liberati, Anna Lundberg, Daniel Rhodin/FP Eslöv, Tobbe Ekelund.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: