tisdag, maj 25, 2010

Attityder och opinioner

Vad säger förändrade attityder till invandring om debatten och opinionen i ett kortare perspektiv? DN:s huvudledare har ett bra resonemang om "framtidsvägrarna". För visst är det så att att även om majoriteten blir mer positiv till invandring, välkomnar och ser fördelarna med ett blandat samhälle, så kan även en mindre och minskande del av befolkningen bli högljudd - och ge underlag för väljarstöd åt sverigedemokrater och andra.

Det optimistiska perspektivet är att de är just en minoritet. Även om SD skulle lyckas kravla sig över 4% i riksdagsvalet därmed inte per automatik gjort sig förtjänta av något inflytande över politiken.

Opinionsdiskussionen om invandringen och Sverigedemokraterna aktualiserar förstås återigen diskussionen om opinionsmätningar. Enstaka mätningar är alltid osäkra att luta sig mot, som jag brukar reservera mig varje gång jag skriver om dem. Att räkna tiondels procent och se fingerade valresultat i alla de mätningar som nu kommer snart sagt varje vecka kan vara ett roligt tidsfördriv men är knappast några säkra förutsägelser.

Förändringar, trender och tendenser kan däremot vara intressanta att följa. Återkommer samma tendens i en rad olika mätningar är man på säkrare mark, händer det flera mätningar i rad kanske man kan tala om en trend. SOM-institutets redovisning av attityderna till invandring har trovärdighet inte minst för att den kan visa trenden över en rad mätningar sedan början av 1990-talet.

På flera håll sammanställs nu sammanfattande index över de många olika mätningarna (se t.ex. SVT). Och där kan man t.ex. se att stödet för Sverigedemokraterna verkligen verkar sjunka - förhoppningsvis under de 4 % som maj månads sammanställning indikerar.

Bloggat om opinionsmätningar: Per Pettersson, också veckans bloggdebatt hos Kent Persson.

Intressant om , , , , , ,

Inga kommentarer: