tisdag, mars 23, 2010

Ny skollag grunden för kunskapsskolan

Efter en frenetisk reformperiod är Folkpartiets Jan Björklund framme till riksdagens bord med en ny skollag. När den träder i kraft innebär det att elever, föräldrar och lärare får tydligare och högre kunskapskrav, tydligare rätt till stöd och hjälp, och ökad trygghet och arbetsro.

Kraven höjs också på lärarna - tyvärr har vi ännu inte nått fram med en lärarlegitimation men enbart behöriga lärare ska kunna få fasta tjänster. Att det ska bli en verklig kvalitetsgaranti är förstås kopplat till den reform av lärarutbildningen som också tagits fram under Folkpartiets tid på utbildningsdepartementet.

Bland alla viktiga saker vill jag lyfta fram två. Det första är att IV-programmet - som blev programgymnasiets största - avskaffas, och ersätts med fem olika introduktionsprogram för den som inte är gymnasiebehörig, beroende på vilka behov och eventuella problem den individuelle eleven har. Att de obehöriga eleverna på sikt ska bli många färre hänger sedan förstås på en bättre grundskola, inte minst det återupprättade lågstadiet.

Elevernas stärkta rättigheter är en annan viktig del i den nya skollagen. Skolhälsovård med läkare, skolsköterska, psykolog och kurator, studie- och yrkesvägledning, och skolbibliotek ska finnas för alla elever på alla skolor. Elevernas rättssäkerhet stärks också genom att fler beslut kan överklagas.

Överlag har den nya skollagen stort stöd, från lärarfacken liksom inom oppositionen vilket borgar för en långsiktighet. För att lagen ska träda i kraft, och skolpolitiken fortsätta utvecklas i liberal riktning mot ökad kunskap och stärkta individuella chanser, borde dock Jan Björklund, Folkpartiet och Alliansen få minst fyra år till på sig i Rosenbad. De har ju en hel del annat såväl inom som utanför utbildningsdepartementets hägn att befästa och utveckla.

Läs mer hos Jan Björklund och regeringen. Media: DN, SvD. Bloggar: Roger Haddad, Anna Lundberg, Christer Sörliden.

Intressant om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: