lördag, mars 13, 2010

En paradisisk forskningsnation: Spjutspetslandet Sverige

För 140 år sedan gick världen in i en kris som fick efterverkningar långt in i nästa sekel. Från 1870-talet bröts en positiv trend med frihandel, de ledande industrinationerna med undantag för Storbritannien slog in på en protektionistisk linje, byggde upp höga tullmurar och gav sig ut i omvärlden i en febrig klappjakt på kolonier - garanterade egna marknader.

Vår nuvarande lågkonjunktur har kallats den värsta sedan 1870-talets. Så illa som då ska det nog inte behöva gå - världssamfundet står betydligt starkare och handeln är så mycket mer omfattande. Inget land kan med något hopp om framgång försöka sluta sig inåt - allra minst jättarna USA och Kina, och inte heller det lilla exportberoende Sverige.

Sverige måste anta den globala utmaningen och vi har förvisso goda förutsättningar, från den tunga råvarubaserade industrin till tjänsteintensiva kunskapsföretag. Kunskapsskola, bättre villkor för entrepenörer och en skattepolitik som gör det lönsamt att arbeta och utbilda sig är viktiga ingredienser i ett framgångsrikt recept.

Med dagens förslag om att göra Sverige till ett skatteparadis för forskning tar Folkpartiet ytterligare ett steg mot framtiden. Samtidigt ägnar sig den rödgröna oppositionen åt nästa talande oenighet, nu kring småföretagens undantag från turordningsreglerna. S signalerar omsvängning åt MP-hållet - men Lars Ohly tog som bekant hem den senaste ronden, om RUT-avdragen. Vänstervinden blåser kallt.

Sverige som en paradisisk forskningsnation känns som en betydligt behagligare vindriktning.

Läs mer om Folkpartiets forskningsidéer: Jan Björklunds nyhetsbrev, rapporten Spjutspetslandet Sverige, DN, Ekot, Rapport, SvD. Om de rödgröna och turordningsreglerna: DN, SvD. Och bloggar: Agneta Berliner, Lotta Edholm, Pär Gustafsson, Mark Klamberg, Hans Åberg.

Intressant om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: