måndag, mars 15, 2010

Det handlar om frihet

Alliansen har blivit med en ny hemsida, och ny grafisk profil. Det är en tydlig signal inför valrörelsen: vi tar nya tag, vi vill fortsätta, minst fyra år till. Två mandatperioder av stabilt borgerligt styre skulle vara något Sverige behöver, som omväxling till de 65 åren av socialdemokratiska regeringar av de föregående 74 fram till 2006.

En omvald Alliansregering - med, som jag tror och hoppas ett förstärkt liberalt inslag i form av Folkparti-röster - handlar inte minst om frihet.

Friheten för de elever, och föräldrar, som snart i och med Jan Björklunds och regeringens skolreformer får större kunskapsfokus, tydligare och tidigare utvärdering, rättvisare chanser både för dem med särskilda talanger och dem som behöver särskilt mycket stöd. (Ibland förstås samma elever i olika ämnen.) Friheten för dem som med kunskapsskolan i framtiden kommer att slippa bli obehöriga till gymnasiet, som kan få hjälp redan i lågstadiet och inte på individuella programmet.

Friheten för de med inte så höga inkomster som nu har råd att köpa professionell hjälp hemma, och få mer tid över till sig själva, sina barn och anhöriga - och till att göra det de kan bäst, på sina jobb, till hela den svenska ekonomins fromma.

Friheten för dem som får möjligheten att utföra dessa professionella tjänster i människors hem, och kanske därigenom fått sitt första riktiga vita jobb på svensk arbetsmarknad, och friheten för de entrepenörer som kunnat starta och expandera tjänsteföretag som blir viktiga för svensk ekonomi.

Friheten för patienter och omsorgstagare som får fler vårdgivare att välja mellan och kan välja den vård och omsorg som passar dem bäst, för de som arbetar ivård och omsorg och får fler potentiella arbetsgivare att välja mellan, och för dem som vill och kan starta och expandera tjänsteföretag i välfärdssektorn.

Friheten för alla dem med högst normala inkomster som har fått en eller ett par tusenlappar mer kvar i plånboken varje månad.

Friheten för alla dem som har ett jobb tack vare jobbpolitiken - och som hade haft det ännu värre i finanskrisens spår om inte om hade varit.

Friheten för universiteten, dess studenter, lärare och ledningar med minskad politisk styrning.

Exemplen är många, och kanske inte alltid så högtflygande som de ord biskop Thomas än gång diktade, eller det som Smith och Tocqueville har skrivit. Men nog så verkligt i människors vardag. Frihet innebär ökade möjligheter för var och en att förverkliga sig själva. Sådan frihet står inte på något sätt i motsats till trygghet, tvärtom.

Bloggar om Alliansen, valet och friheten: Per Ankersjö, Mark Klamberg x2, Seved Monke, Kent Persson (veckans bloggdebatt?), Christer Sörliden.

Intressant om , , , , , ,

Inga kommentarer: