måndag, mars 08, 2010

Liberal kvinnokamp

Tills alla människor behandlas som individer, och så länge som halva världens befolkning behandlas annorlunda just för att de är kvinnor, behövs en kvinnodag. I våldsplågade och djupt ojämställda länder som Kongo-Kinshasa och Afghanistan är behoven förstås större och annorlunda än i jämställda Sverige. Men även här där vi har nått så långt behöver den strukturella underordning som råder uppmärksammas och bekämpas.

Vi bör också som Birgitta Ohlsson och Anders Borg skriver i Aftonbladet i dag, kämpa för jämställdhet på europeisk nivå. Och det kan vi göra med goda argument: om inte kvinnor får vara med på lika villkor har vi betydligt sämre chans att bli en så konkurrenskraftig spelare i världsekonomin som vi vill. Blir Europa tvärtom bättre på jämställdhet och lika möjligheter kan vi bli en bra förebild för övriga världen.

SvD rapporterar nedslående men inte förvånande att kvinnorna i Sverige röstar mer vänster än någonsin. Inte minst Folkpartiet har ett ansvar och en potential att få svenska kvinnor att välja Alliansen. Det är också ett liberalt historiskt arv från Broomés, Hesselgrens, Staaffs och Lagerlöfs tid att försvara.

Vi må inte ha en tredelad föräldraförsäkring än, men vi har en jämställdhetsbonus tack vare Folkpartiet. Och ett starkare Folkparti innebär en barriär mot ytterligare idéer som vårdnadsbidrag (en Alliansreform där jag gärna ser en återställare i egen Alliansregi...)

Vi har en RUT-reform som ger kvinnor som män bättre möjligheter till egna karriärer, som uppvärderar ett traditionellt kvinnligt yrke och gör det till just ett (vitt!) avlönat yrke, och möjliggör kvinnligt företagande.

Vi har en välfärdspolitik som välkomnar privata alternativ, som också öppnar för kvinnliga företagare, och om inte annat innebär fler arbetsgivare och bättre möjligheter för de många kvinnor som jobbar i offentlig sektor - en sektor som utsätts för konkurrens om idéer och medarbetare är grunden för fler karriärvägar i inflytande och lön.

Vi har ett internationellt engagemang för kvinnors rättigheter - som ju med Hillary Clintons så sanna ord från Pekingkonferensen inte är något annat än mänskliga rättigheter.

Och vi har Birgitta Ohlsson, Nyamko Sabuni, Helene Odenjung, Lotta Edholm, Madeleine Sjöstedt, Cecilia Malmström, Marit Paulsen, Birgitta Rydberg... Otaliga duktiga liberala kvinnor som visar att det inte sitter i könet utan i huvudet om man kan utöva makt och driva opinion, som minister, kommunalråd, landstingsråd, Europaparlamenteriker, kommissionär...

Bloggar om liberalism och jämställdhet på kvinnodagen: Per Altenberg, som inte tycker vänstern lever upp till kvinnornas förtroende, Maria Byström, Malin Danielsson, Andreas Froby, Mark Klamberg, Birgitta Rydberg, Christer Sörliden. Bloggar gör också bl.a. Kent Persson (Veckans bloggdebatt - i backspegel).

Intressant om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: