onsdag, oktober 07, 2009

Samkönade äktenskap snart också i D.C?

I skuggan av ekonomisk kris, hälsovårdsreform och Afghanistan-krig fortsätter kampen på den amerikanska hemmaplanen för lika rättigheter för samkönade par. Nu finns ett långt framskridet förslag i Washington D.C. att tillåta samkönade äktenskap.

Den amerikanska huvudstaden skulle i så fall följa i spåren av delstaterna Connecticut, Iowa, Massachusetts and Vermont. New Hampshire och förhoppningsvis även Maryland är på gång, och i Kalifornien finns hopp om att folkomröstningen som stoppade de samkönade äktenskapen som staden San Fransisco infört, ska kunna få en andra prövning.

En folkomröstning är också vad en del motståndare till samkönade äktenskap nu eftersträvar i Washington D.C. men ett större hot kan vara den amerikanska kongressen, som har möjlighet att stoppa den lokala lagen. (Den amerikanska huvudstaden lever under ett slags federalt förmyndarskap.) Dock kan de stora frågorna på kongressens agenda just nu göra att motståndarna där inte lyckas mobilisera.

Samma stora frågor gör ju att inte heller Obama-administrationen ägnat gayfrågorna så stor uppmärksamhet som många önskar eller förväntade sig. Men den låga uppmärksamheten på federal nivå är kanske inte så tokig, så länge framsteg sker i delstaterna.

Allt arbete för medborgerliga rättigheter (civil rights) har stött på motstånd, som D.C:s egen kongressrepresentant säger är gayrättigheter inte något undantag. Det ska inte heller envetenheten och kampviljan vara - eller förhoppningsvis en slutlig framgång.

Intressant om , , , , , , ,

Inga kommentarer: