söndag, oktober 18, 2009

Europa, kvinnorna och pengarna

Spaniens reformtakt har gjort landet till liberalers sydeuropeiska hopp. De senaste årens vänsterregering har inte bara själv en jämn könsfördelning, utan har också genomfört flera liberala förändringar om jämlikhet och jämställdhet, med homoäktenskapen som ett viktigt exempel.

Men Zapatero, Almodóvar och gaylivet i Barcelona är inte hela bilden - det gamla konservativa katolska Spanien är i högsta grad levande vilket märktes i gårdagens massdemonstration mot friare aborter (som bl.a. Ekot rapporterat om).

Jämställdheten i Europa lämnar överhuvudtaget en hel del att önska, inte bara i Medelhavsländerna. Som DN beskrev i går är det inte minst föräldraskapet som skapar skillnader mellan män och kvinnor, också i ett oss så närbesläktat land som Storbritannien. För att inte nämna Tyskland. Familjepolitiken är nyckelfrågan.

De senaste åren har alltfler europeiska politiker dock insett reformbehovet - om inte annat av demografiska och ekonomiska skäl, när arbetskraften redan krymper och kvinnor väljer karriär före barn när de inte kan få båda delar. I Tyskland har kristdemokraterna redan signalerat en omsvängning och siktar på en mångdubbling av den minimala barnomsorgen. Liberala FDP kan som ny regeringspartner driva på ytterligare. Och i Frankrikes likaledes borgerliga regering talar jämställdhetsministern om att genom en reformerad föräldraförsäkring stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden (DN).

Jämställdhet, socialförsäkringar och aborter är framför allt liberal frågor om lika rättigheter och möjligheter - men också en ekonomisk fråga. Hela samhället vinner om alla medborgare får komma till sin rätt och fulla potential. Det argumentet borde gå hem i Europa, och på hemmaplan fortsätter vi sträva vidare. Kvotering till bolagsstyrelser hoppas jag vi slipper, men en ytterligare individanknuten föräldraförsäkring vore nästa logiska steg.

Intressant om , , , , , , , ,

Inga kommentarer: