torsdag, oktober 01, 2009

Förtäta Stockholm - kommentarer till några aktuella projekt

Stockholm behöver bli tätare - genom att vi bygger smart, nytt och spännande, och samtidigt bevarar Stockholms övergripande karaktär. De högt belägna eller höga byggnader som sticker upp ger Stockholm med stenstaden och vattenspegeln en "skyline" som är mer världsunik än några skyskrapor någonsin kan åstadkomma.

Stockholm har en stor och levande innerstad som kan bli ännu större och mer levande. Fler bostäder i City, förtätning på malmarna och öarna, och en utvidgning av stenstaden (nordvästra Kungsholmen, Norra Station, Värtan och Liljeholmen) förstärker och utvecklar den goda staden. I den majoritet av stadens yta som finns utanför tullarna - där också de flesta av stadens invånare bor - finns samtidigt en hel del att göra för att förtäta, bygga mer stad, bygga bort barriärer och hantera grönområden och parker smartare, förbättra kommunikationer inte minst med tvärförbindelser...

Som Kungsholmsbo har jag ett särskilt intresse för den delen av innerstaden. Jag gläds över att vi blir många fler Kungsholmsbor i och med att den nya stadsdelen Lindhagen växer fram i nordväst. I mina egna kvarter har nybygget vid S:t Görans sjukhus redan inneburit en positiv förändring - stenstaden växer markant. Snart står nya Drottningholmsvägen med bostäder och storhotell färdig.

Vi har också anledning att ta ställning till några enskilda projekt i vår stadsdel - för inte heller "gamla" Kungsholmen är färdigt och oföränderligt.

Ett projekt är Basaren högst upp på Hantverkargatan. Ett lågt, slitet funkishus med affärslokaler ska rivas och ersättas med ett betydligt högre som kommer att ge krönet på Hantverkargatan en tydlig markering, jämte Kungsholmens gymnasium. Som lekman tycker jag arkitekturen ser spännande ut, modern med känsla av Bauhaus-tradition (även om den säkert av vissa kan anklagas för att vara för historiserande).

Möjligen blir den totala höjden på huset på backkrönet något för hög (vilket också var vad kulturnämnden ansåg i sitt uttalande över Stadsmuseets yttrande över planen), men jag tror att inriktningen kan ge något som både förnyar och passar väl in i stadsbilden samtidigt som vi får ett inte obetydligt tillskott av bostäder.

Ett annat projekt är stadsradhusen mellan Norr Mälarstrand och Rålambshovsleden, som har fått en markanvisning i exploateringsnämnden (vilket ABC rapporterade om förra hösten). Här är jag betydligt mer skeptisk - inte till att bygga mer blandat även i innerstaden, stadsradhus är ju en internationellt inte obekant företeelse i lågt byggda storstäder, som jag tror skulle kunna tillföra även Stockholm stora värden.

Min skepsis gäller placeringen, och då inte främst av hänsyn till de närmaste grannarna på Norr Mälarstrand, utan för att vi ska vara aktsamma med grönskan och parkerna i stan, särskilt när det ger ett så förhållandevis litet tillskott av bostäder. Den här grässlänten är en början på Rålambshovsparkens öppna yta på andra sidan Rålambshovsleden - som nog mår bra av lite grönska på bägge sidor. I närheten finns ju också andra stora pågående byggprojekt som dessutom ger betydligt större resultat. Som det ser ut nu säger jag nej till stadsradhusen.

Till kvarteret Plankan, ett annat aktuellt projekt, kommer vi genom ett kliv över Västerbron till Södermalm, där jag tar mig friheten att också ha synpunkter. I detta fall positiva. Det handlar om en enorm innergård i ett bostadshuskomplex från 1960-talet, där 120 bostäder varav en dryg tredjedel studentbostäder ska byggas i ett runt hus, upphöjt på pelare så att själva gårdsytan med grönska och rekreationsmöjligheter också kan utvecklas och vara lättillgänglig. Ett projekt som jag (och kulturnämnden i sitt uttalande) ställer mig positiv till.

Några exempel på intressanta aktuella byggprojekt - förutom de stora nya stadsdelar som växer fram.

Intressant om , , , , , , , , ,

1 kommentar:

Bonnie Bernström sa...

Rasmus Jonlund skriver i sin blogg om de olika förtätningsprojekten på Kungsholmen http://rasmusliberal.blogspot.com/2009/10/fortata-stockholm-kommentarer-till.html Kan vara värt att läsa bland annat eftersom ett av förslag kommer att bryta Stockholms siluett. Kulturnämnden och Stadsmuseum har invänt mot detta. Ett förslag - som Rasmus vänder sig emot - är förslaget till stadsradhus i Rålambshovsparken. Denna park är Stockholms mest utnyttjade parker - efter Vasaparken. Ibland funderar man på om exploateringskontoret medvetet provocerar för att tänja på gränserna.
Rasmus skriver också om kvartet Plankan på Söder där hyresgästerna ska få ett helt nytt hus 6 meter utanför sovrumsfönstret. Kan det verkligen vara mänskligt. Bygg dagis istället. En helt annan fråga varför är höghusarkitektur "spännande". Ett opreciserat modeord som används i såväl stadens officiella dokument som av dess politiska företrädare.