måndag, oktober 26, 2009

Flexibel föräldaförsäkring för jämställdhet (Liberal Debatt)

Jämställdhet är en kärnfråga för liberaler (oavsett om vi kallar oss feminister eller inte). Jämställdhetspolitik är samtidigt knivigt eftersom så mycket handlar om attityder och privata val som inte är föremål för politiska beslut. Åtminstone inte om vi liberaler får bestämma.

Därför handlar jämställdhetspolitik så mycket om opinionsbildning och om att underlätta människors möjligheter att leva jämställt. Men när politiska beslut om t.ex. skattefinansierade ersättningar och försäkringar, påverkar jämställdheten - då måste liberala politiker ägna deras konstruktion en tanke.

Föräldraförsäkringen är det i dag tydligaste exemplet. Men att göra något åt den provocerar en del liberaler, vilket märks i debatten inför Folkpartiets landsmöte, i bl.a. tidningen NU, och senast i Liberal Debatt där redaktören Ida Thulin kritiserar dem som förespråkar en mer individanknuten föräldraförsäkring. (Uppdatering: Länk till artikeln i LD.) Förslaget, från bl.a. ett antal Kungsholmsliberaler, går ut på en tredelning, som de kallar "flexequality". I praktiken en utökning från två till fyra "pappamånader".

Jag och motionärerna har skickat in en replik till Liberal Debatt som påpekar hur föräldaförsäkringen i dag påverkar jämställdheten negativt: "Kvinnor tar ut den övervägande andelen föräldradagar. Kvinnor halkar efter i löneutvecklingen, på karriärstegen och förlorar i pensionsgrundande inkomst efter att ha varit hemma med barnen. Kvinnor förstår vid anställningsintervjuer och senare på arbetsplatsen att en graviditet med åtföljande föräldraledighet är ovälkommen. Män möter tvärtom svårigheter att ta ut sin andel av föräldradagarna – både hos arbetsgivare och ibland i familjen."

Och vi påpekar varför en reform är viktig och betydelsefull: "Historiskt har allt framgångsrikt jämställdhetsarbete i Sverige handlat om ekonomiska incitament som rör deltagandet på arbetsmarknaden. Det är när barnen kommer, som de ojämställda mönstren gör sig påminda, även i en del tidigare jämställda förhållanden. En reformering av föräldraförsäkringen är därför den utan konkurrens viktigaste åtgärden för att påverka jämställdheten i Sverige. Det är därför vi liberaler som har ett stort jämställdhetsengagemang lägger så stor vikt vid den."

Hela repliken kommer i nästa Liberal Debatt. Vi som skriver under är Rasmus Jonlund, Per Altenberg, Samuel Danofsky, Martina Lind, Lars Lundqvist, Didar Samaletdin och Charlotta Schenholm. Uppdatering: Läs mer också hos Per och Martina.

Intressant om , , , , , ,

Inga kommentarer: